Życie

(definicja) jest to proces, który charakteryzuje organizm, byt; jego cechą wiodącą jest zapewnienie ciągłości procesowi ż. przez funkcje życiowe. Pochodzenie ż. zawsze odsyła do jeszcze wcześniejszego początku wszechrzeczy, do aktu stworzenia z woli i postanowienia Boga. Nauka choć pomaga w rozumieniu procesów życiowych nigdy nie wyjaśniła ani miejsca, ani czasu, w którym ż. powstało. Pośród koncepcji poznawczych istnieją teorie kreacjonizmu jak i ewolucjonizmu. Obie z nich nastręczają trudności, gdyż stan wiedzy naukowej nie potwierdza żadnej z nich w 100%. Dla nauki jednak 100% pewnością w tym momencie jest, że:

  • życie nie powstało przez przypadek w drodze syntezy molekularnej na skutek oddziaływania żywiołów
  • życie jest złożonym procesem, niemożliwym do zapoczątkowania w laboratorium przy użyciu mieszaniny pierwiastków
  • życie polega na funkcjonowaniu żywych komórek, których sztuczne wytworzenie jest nieosiągalne

 

Poniżej filmy naukowe o bieżącym stanie wiedzy naukowej, potwierdzającej wiarę jako fundament i odniesienie przy próbie odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzi życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad