pre-embrion

“Pre-embrion” to kontrowersyjny termin używany w przeszłości, którym określano wczesne stadium rozwoju embrionalnego ludzkiego organizmu od momentu zapłodnienia do końca pierwszego tygodnia. Termin ten został wprowadzony w latach 80. XX wieku przez jezuickiego filozofa Richarda McCormicka i embriologa myszy Clifforda Grobsteina. Jednak termin ten nie zyskał wsparcia naukowego i został ostatecznie odrzucony przez większość społeczności naukowej, w tym ludzkich embriologów.

Współczesne badania w dziedzinie nauki o ludzkiej embriologii wykazały, że od momentu zapłodnienia istnieje ciągły proces rozwoju embrionalnego, a pojęcie “pre-embrionu” było używane do rozróżnienia wczesnego embrionu od bardziej zaawansowanych etapów rozwoju. Jednak obecnie uznaje się, że termin “pre-embrion” jest nieprecyzyjny i mylący, ponieważ podkreślał sztuczne i nieuzasadnione różnice między wcześniejszymi etapami embrionalnymi a późniejszymi etapami.

W dzisiejszych czasach, zgodnie z powszechnie akceptowaną nauką o ludzkiej embriologii, proces rozwoju embrionalnego zaczyna się od momentu zapłodnienia, kiedy to połączenie komórki jajowej z plemnikiem tworzy nowy organizm, zwany zygotą. Od tego momentu zygota rozpoczyna podziały komórkowe, tworząc blastocystę, która w końcu zagnieżdża się w ścianie macicy, rozpoczynając ciążę. Wszystkie te etapy stanowią ciągły proces rozwoju embrionalnego, który w końcu prowadzi do narodzin nowego człowieka.

Warto zaznaczyć, że termin “pre-embrion” był używany w kontekście sztucznych technologii reprodukcyjnych, takich jak in vitro fertilizacja (IVF), które powstały w latach 70. XX wieku. Wówczas próbowano odróżnić stadium rozwoju embrionalnego przed implantacją do macicy od stadium po implantacji. Jednak znaczenie i zastosowanie tego terminu zostały zakwestionowane przez wiele organizacji naukowych, bioetycznych i medycznych, a obecnie jest rzadko używany.

Obecne badania w dziedzinie nauki o ludzkiej embriologii opierają się na dokładnych faktach naukowych i obserwacjach, które wykazują, że proces rozwoju embrionalnego od poczęcia do narodzin jest jednolitym i ciągłym procesem. Odrzucono więc termin “pre-embrion”, aby uniknąć mylących podziałów w rozwoju embrionalnym. Zamiast tego skupia się na kontynuacji badań nad rozwojem embrionalnym i zrozumieniu tego fascynującego procesu, który prowadzi do narodzin nowego życia.

 

źródło: https://atakuje.pl/falszywe-pojecie-pre-embrionu/

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad