Płód

(definicja) stadium rozwoju życia poczętego od momentu zagnieżdżenia embrionu w ścianie macicy do porodu. W fazie płodowej rozwijający się w ciele matki człowiek wykorzystuje zdolność organizmu matki do podtrzymywania życia, wykształcając w symbiozie z jej organizmem łożysko i pępowinę, które stanowią rozwijające się wraz z dzieckiem warunki dla jego rozwoju.

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad