BC

Birth control (kontrola urodzeń) – szereg środków, działań na rzecz pogwałcenia natury i przeciwdziałaniu płodności, które dla osiągnięcia efektu wspomagane są przez aborcję długoterminową w wyniku degradacji funkcji rozrodczych w zakresie ochrony życia poczętego lub bezpośrednio przez wywoływanie poronień i aborcję na życzenie.

Patrz też: BCP

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad