ABORCJA

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963, 27). english: “All the measures which impair the viability of the zygote anytime between the instant of fertilization and the completion of labor constitute, in the strict sense, procedures for inducing abortion”

 

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad