Prawdziwe skutki uboczne antykoncepcji hormonalnej

Ulotki i materiały informacyjne są tak spreparowane ideologicznie, że nie zawierają prawdy, wprost kłamią lub milczą o konsekwencjach stosowania hormonów.

Poniżej poznasz:

 • jak przykładowa regulacja Unii Europejskiej chroni imperia farmaceutyczne przed konsekwencjami posługiwania się nieprawdą
 • ile warte są informacje z ulotki środka hormonalnego
 • wypowiedzi specjalistów –  Prof. Bogdan Chazan, Dr Marek Ślusarski, prof. Rudolf Klimek, dr n. med. Marek Kośmicki, mgr farm. Małgorzata Prusak,
 • prawdziwe konsekwencje stosowania hormonów
 • których koncernów należy unikać jako przemysłu śmierci

Dokument unijny regulujący treści zawarte w ulotkach doustnej “antykoncepcji” hormonalnej

To oficjalny dokument, ktory znajduje się na stronie agencji Unii Europejskiej – EUROPEAN MEDICINES AGENCY:

Poniżej odniesienie do tego dokumentu w polskim prawodawstwie (przykłady):

Okrojona ideologicznie treść ulotki

Zgodnie z pierwszym zaleceniem tekst ulotki ma:

 1. być skierowany wyłącznie do kobiety (“directed exclusively to the woman”) oraz
 2. nie zawierać języka precyzyjnego (“selective and written in non-technical language”). 
 3. odwzorować stan aktualnej wiedzy (“current knowledge”) i
 4. mówić o hormonach blokujących owulację (“progestogens and oestrogens, employed to inhibit ovulation”).

Według wskazań, dla środków innego rodzaju (np. nowa receptura itp.) może być konieczne dostosowanie treści – a więc to koncern farmaceutyczny zadecyduje, czy pisać np. o metodzie działania środka, poza blokowaniem owulacji.

Tak się dzieje przez informację, że wszystkie pigułki służą blokowaniu owulacji co do zasady, co jest niestety nieprawdą.

 

Dostosowanie opisu do światopoglądu odbiorcy

Opis ma prezentować ogólny zarys (“general standard”).

Dokument zezwala na dowolność w zakresie poziomu szczegółowości. W niektórych sytuacjach (“some situations”) można napisać więcej, a w niektórych pominąć np. ze względu na światopogląd obowiązujący w danym kraju (“omit points which in the national situation are irrelevant”).

 

Konsultacja z lekarzem

Dokument zaleca standardowo konsultację z lekarzem, lecz jest to nietypowa konsultacja, ponieważ nawet lekarz z ulotki nie wyczyta jak działa ten konkretny specyfik, a dodatkowo na niego spada odpowiedzialność za konsekwencje złego stosowania preparatu, czyli znów rozmywanie odpowiedzialności:

“Przed rozpoczęciem przyjmowania tego preparatu należy skonsultować się z lekarzem; tylko on może ustalić, czy jest odpowiedni dla Ciebie. Powinnaś również skonsultować się z lekarzem w momencie przejścia z jednego doustnego środka antykoncepcyjnego na inny.”

 

Przeciwwskazania

Ponieważ nie da się ukryć szkodliwości środków BCP oraz wszelkich zawierających hormony, dlatego już na gruncie zaleceń Unia Europejska nakazuje koncernom farmaceutycznym wymienić w ulotce szereg chorób i dolegliwości z nazwy, aby zamknąć tym samym odpowiedzialność po stronie klientki korzystającej z “leku”:

“Istnieją pewne warunki, w których na ogół nie zaleca się przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych. To jest szczególnie ważne, aby poinformować lekarza, jeśli kiedykolwiek doznałaś jakiegokolwiek z tych objawów choroby:
– zakrzepy w nogach lub płucach,
– udary, zawały serca lub dusznica bolesna,
– zidentyfikowany lub podejrzewany rak lub nowotwory,
– niezwykłe krwawienia z pochwy, których przyczyny nie zidentyfikowano,
– żółtaczka.
Z tego samego powodu powinnaś również poinformować lekarza, jeśli istnieje jakikolwiek powód, by sądzić, że możesz już być w ciąży.

W niektórych przypadkach lekarz może podjąć specjalne środki ostrożności lub zalecić użycie innego rodzaju antykoncepcji. Upewnij się, że wie, czy cierpiałeś kiedykolwiek z powodu:
– wszelkie zaburzenia piersi lub wydzieliny z piersi,
– cukrzyca,
– wysokie ciśnienie krwi,
– wysoki poziom tłuszczu we krwi,
– migrena,
– choroba serca,
– choroba nerek,
– padaczka,
– głuchota,
– depresje psychiczne,
– mięśniaki macicy,
– choroba pęcherzyka żółciowego.
Z tego samego powodu powinnaś powiedzieć lekarzowi o swoich nawykach palenia (szczególnie ponieważ intensywne palenie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych działań niepożądanych) a także o lekach, które często musisz przyjmować, w tym leki przeciwbólowe.”

 

Odstawienie środka i “automatyczny powrót płodności”

W powyższych zaleceniach do pisania ulotek nie znajdziemy prawdy o sytuacji, gdy użytkowniczka chce odstawić środek. To bardzo ważne, ponieważ każda ulotka zawiera to samo stwierdzenie: prawidłowe funkcje rozrodcze automatycznie wracają w ciągu 3 miesięcy.

Jak mówią specjaliści, proces powrotu organizmu do zdrowia trwa do 2 lat od zaprzestania stosowania samej pigułki, a co z innymi metodami?

Oto propagandowa treść zaleceń:

“A woman who wishes to become pregnant should be advised not to do so for three months after stopping the product, so that reproductive function can return completely to its previous pattern.”

„Kobietę, która chce zajść w ciążę, należy pouczyć, aby nie robiła tego przez trzy miesiące po zaprzestaniu stosowania produktu, aby funkcja reprodukcyjna mogła całkowicie powrócić do poprzedniego wzoru”.

Konsekwencje? Twój organizm będzie wrogim i niegościnnym miejscem dla rozwijającego się dziecka od momentu poczęcia, a więc przyprawisz poczęte dzieci o wczesne poronienia, powikłania, wady rozwojowe lub niedorozwój.

Na tym gruncie nie można eksperymentować, musisz przejść okres zdrowienia przy jednoczesnym zachowaniu wstrzemięźliwości płciowej (minimum 2 lata! – jak podają specjaliści), wykonać specjalistyczne badanie określające twój stan zdrowia i przejść odpowiednią kurację zdrowotną nim znów będziesz gotowa do macierzyństwa oraz posiadać będziesz właściwy stan zdrowia, niestwarzający zagrożenia dla poczętych dzieci.

Tak może wyglądać poczęte lecz wcześnie uśmiercone dziecko, które trafiło na wyniszczony pigułami organizm i jego niewydolne funkcje rozrodcze.

 

Wypowiedzi specjalistów

https://naszdziennik.pl/mysl/3117,tragiczne-skutki-antykoncepcji.html 

“Według prof. Rudolfa Klimka, ginekologa-położnika, dłuższe stosowanie środków antykoncepcyjnych prowadzi do tzw. potabletkowych poronień i porodów przedwczesnych (“Gazeta Lekarska” z maja 2012 roku). Ponadto obserwuje się między innymi efekt wtórnego braku miesiączki, zaburzeń dojrzewania osi podwzgórze – przysadka – jajnik w przypadku rozpoczęcia stosowania antykoncepcji przed zakończeniem 19.-21. roku życia. Może to również skutkować zaburzeniami płodności w wieku dojrzałym. Nowe doniesienia dotyczące niepłodności wskazują na tzw. efekt zaburzenia receptywności endometrium, czyli prawidłowego zagnieżdżania się zarodka u kobiet po zakończeniu przyjmowania przez wiele lat antykoncepcji. Znane są również efekty tzw. postarzania szyjki macicy, tj. zaniku krypt wydzielających śluz płodny w związku z długoletnim ich hamowaniem w szyjce macicy.
(…)

Po ok. 5 latach stosowania najczęściej dochodzi do powikłań dotyczących wzrostu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (największe ryzyko w pierwszym roku stosowania): – w układzie żylnym następują zmiany o charakterze głębokiej zakrzepicy i zatory płucne, – w układzie tętniczym udary niedokrwienne lub udary krwotoczne, ostre zawały mięśnia sercowego. Ostatnie badania Amerykańskiego Stowarzyszenia American Heart Association wskazują na wzrost chorobowości związanych z sercem i naczyniami wśród kobiet przyjmujących tzw. dwuskładnikową tabletkę antykoncepcyjną (DTA) o 20-30 proc. na każde 10 lat stosowania. Najnowsze doniesienia z Danii z 2011 r. potwierdzają już wcześniej sygnalizowany problem, że tzw. gestageny nowych generacji, np. desogestrel, gestoden, drospirenon, które są składnikami tzw. dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej, zwiększają ok. 6-krotnie ryzyko zakrzepicy żylnej, a lewonorgestrel zwiększa je 3-krotnie. Należy podkreślić, że mimo tak poważnych potencjalnych zagrożeń “Ginekologia Polska” w marcu 2012 r. przedstawiła rekomendację dla długotrwałej terapii tabletkami antykoncepcyjnymi do leczenia trądziku. Jest to jedno z wielu obecnie lansowanych wskazań tzw. pozaantykoncepcyjnych. Tymczasem nowe generacje antykoncepcji niskodawkowej z gestagenami III i IV generacji mogą prowadzić do poważnych zaburzeń elektrolitowych, np. hiperkaliemii (wzrostu stężenia w surowicy krwi potasu), i na tym tle nawet do zatrzymania czynności serca lub innych poważnych konsekwencji kardiologicznych. Ponadto jak wykazały amerykańskie badania z Waszyngtonu opublikowane w 2011 r., kobiety przed 20. rokiem życia stosujące przez minimum 2 lata antykoncepcję miały niższą gęstość mineralną kości. Jest to fakt niepokojący, ponieważ przypada to na okres osiągania tzw. szczytowej masy kostnej i z nią związanego późniejszego ryzyka osteoporozy, zwłaszcza pomenopauzalnej. Z pozaantykoncepcyjnych wskazań należy również podkreślić fakt zalecania DTA u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Kobiety te są obarczone najczęściej poważnym ryzykiem zespołu metabolicznego, tj. np. cukrzycy, nadciśnienia, miażdżycy, często z towarzyszącą nadwagą, a stosowanie antykoncepcji może narazić je na pogłębienie tego ryzyka poprzez negatywny wpływ na metabolizm tłuszczów, węglowodanów oraz insulinooporność. “

Dr Marek Ślusarski – następstwa antykoncepcji w zakresie regulacji hormonalnej

Zgubny wpływ środków hormonalnych na zdrowie kobiety. Źródło: matercare.pl. zarejestrowano: 2007.10.13

Prof. Bogdan Chazan – antykoncepcja a rak piersi

Opisany efekt jaki ma aborcja

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More na zwielokrotnienie ryzyka raka piersi i rozciągnięcie tego efektu na “antykoncepcję” – de facto aborcję. Źródło: matercare.pl. Zarejestrowano: 2007.10.13

 

Porównanie ulotki tego samego leku lecz sprzedawanego za granicą

(źródło : dr n. med. Marek Kośmicki, Warszawa http://www.kslp.vti.pl/konferencje/kosmicki.html)

Małgorzata Prusak, ze środowiska gdańskich farmaceutów, opublikowała interesujące porównanie informacji zawartych w ulotkach dla użytkowniczek środków antykoncepcyjnych, dołączanych obowiązkowo przez producentów do opakowań oraz informacji znajdujących się w podręcznikach akademickich przeznaczonych dla lekarzy i farmaceutów. Analizowała dwa rynki farmaceutyczne – w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że ulotki dla użytkowniczek hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierają niejednolite informacje na temat mechanizmu działania dla tych samych produktów zarejestrowanych w obu krajach. To samo dotyczy preparatów o identycznym składzie, ale pochodzących od różnych producentów. Istnieją produkty zarejestrowane w Polsce, których ulotki dołączone do opakowania nie zawierają żadnej informacji na temat sposobu ich działania, czyniąc ją niedostępną dla użytkowniczek. Natomiast te same produkty zarejestrowane w Wielkiej Brytanii taką informację posiadają. Co więcej, treść ulotek niektórych preparatów, zarejestrowanych w obu krajach, różni się informacją na temat mechanizmów działania pigułek. Autorka podaje przykład Femodenu (Bayer Schering) – polska ulotka podaje zapis o jego podwójnym mechanizmie działania (jajeczkowanie, śluz); a w angielskiej czytamy o potrójnym mechanizmie (jajeczkowanie, śluz, wpływ na endometrium).

Właśnie w opisie wpływu danej pigułki na błonę śluzową macicy (endometrium) można znaleźć największe różnice. Zazwyczaj używa się nieprecyzyjnych sformułowań, mało zrozumiałych dla użytkowniczek. Niemal nigdzie w ulotkach nie podaje się informacji o wpływie przyjmowanych hormonów na perystaltykę jajowodów.

Prusak M. Mechanizm działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych. Porównanie informacji zawartych w ulotkach dla pacjentek i w podręcznikach akademickich.  Życie i Płodność 3/2009; 3 (nr 3/2009): 39-51. ) 

W jaki sposób zabija pigułka hormonalna lub inny środek hormonalny?

Pigułka zabija zarówno poczęte dzieci jak i ich matki.

Oddziaływanie pigułek na organizm dziecka

 • Typowe stosowanie złożonych doustnych pigułek antykoncepcyjnych ma skuteczność w zapobieganiu typowej ciąży na poziomie od 90 do 96 procent u większości kobiet. Oznacza to, że od 4 do 10 kobiet na 100, które zażywają pigułkę przez jeden rok, mimo wczesnoporonnych właściwości pigułki, może zajść w ciążę. 
 • Mechanizm działania pigułki antykoncepcyjnej polega na zmianie wyściółki błony śluzowej macicy, tworząc wrogie środowisko dla nowo poczętej istoty ludzkiej. W wyniku tego zmienionego środowiska, maleńkie dziecko nie może się prawidłowo zagnieździć w macicy i zostaje spontanicznie wydalone przez organizm. 
 • Randy Alcorn, przedstawiciel firmy farmaceutycznej Ortho-McNeil, w broszurze “Czy pigułka antykoncepcyjna powoduje aborcję?” zauważył: “Jeśli dojdzie do zapłodnienia jajeczka, nowy człowiek nie będzie w stanie się zagnieździć i rosnąć ze względu na mniej gościnne endometrium.” Wskazuje się również, że zmienione endometrium, które rozwija się pod wpływem większości środków hamujących owulację, utrudnia możliwość implantacji zarodka. 
 • W rezultacie, mimo że pigułki antykoncepcyjne głównie działają poprzez hamowanie owulacji, istnieje małe ryzyko, że gdy dojdzie do zapłodnienia, zarodek nie będzie w stanie się prawidłowo zagnieździć, co może skutkować “zakończeniem” ciąży. Istnieje również ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej, gdzie zarodek rozwija się poza jamą macicy.

 

Oddziaływanie pigułek na organizm kobiety

Oddziaływanie pigułek antykoncepcyjnych na organizm kobiety jest różnorodne i może objawiać się różnymi skutkami ubocznymi. Oto rozszerzenie poszczególnych wątków:

Głowa / mózg:

 • Krwotok mózgowy: Pigułki antykoncepcyjne mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia do jamy czaszki. Jest to poważne schorzenie, które może prowadzić do uszkodzenia mózgu i poważnych konsekwencji zdrowotnych.
 • Zakrzepica mózgu: Istnieje ryzyko powstania skrzepu krwi w mózgu w wyniku stosowania pigułek antykoncepcyjnych. Skrzep może blokować przepływ krwi i prowadzić do niedotlenienia mózgu.
 • Melasma: Pigułki antykoncepcyjne mogą powodować wystąpienie trwałych przebarwień skóry, zwanych melasmą. Są to zwykle ciemne i nieregularne plamy na skórze, które mogą być estetycznie nieatrakcyjne.
 • Migrena, ból głowy i zawroty głowy: Niektóre kobiety zgłaszają nasilenie migreny oraz występowanie bólów głowy i zawrotów głowy podczas stosowania pigułek antykoncepcyjnych.
 • Utrata włosów na głowie: Jednym z możliwych skutków ubocznych jest nadmierne wypadanie włosów na skórze głowy.

Oczy:

 • Zakrzepica siatkówki: Pigułki antykoncepcyjne mogą zwiększać ryzyko powstania skrzepu krwi w środkowej żyłce siatkówki, co może prowadzić do utraty wzroku.
 • Zmiana w zakrzywieniu rogówki: Pigmentacja rogówki może ulec zmianie pod wpływem pigułek antykoncepcyjnych, co może wpływać na ostrość widzenia i wymagać zmiany soczewek kontaktowych.
 • Nietolerancja soczewek kontaktowych: Niektóre kobiety zgłaszają trudności z tolerowaniem soczewek kontaktowych podczas stosowania pigułek antykoncepcyjnych.
 • Zaćma: Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaćmy, choroby oczu powodującej zmętnienie soczewki.

Serce / krew:

 • Zakrzepowe zapalenie żył i zakrzepica żylna z lub bez zatoru (skrzepy krwi w żyłach)
 • Nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi)
 • Zakrzepica krezkowa (skrzepy krwi w głównych żyłach odpływu krwi z jelita)
 • Erupcja krwotoczna (erupcja krwawienia)
 • Tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa (skrzepy krwi w sercu)
 • Zator tętnicy płucnej (niedrożność tętnicza, zwykle z powodu zakrzepu krwi, która odcina dopływ krwi do jednego płuca)
 • Zawał mięśnia sercowego (atak serca)
 • Zespół Budd-Chiari (zamknięcie żył, które niosą pozbawioną tlenu krew z dolnej połowy ciała do serca)
 • Hemolityczny zespół mocznicowy (niewydolność nerek i mała liczba płytek we krwi)

Psychiczny:

 • Depresja psychiczna
 • Nerwowość

Całe ciało:

 • Zmiany w libido (zwykle obniżone libido)
 • Obrzęk (zwiększony płyn i późniejsze ciśnienie w narządzie)
 • Zmiana wagi (zwiększenie lub zmniejszenie)
 • Wysypka (reakcja alergiczna)
 • Zespół przedmiesiączkowy
 • Hirsutyzm (nadmierny wzrost włosów w miejscach, w których zwykle włosy są minimalne lub nieobecne)
 • Rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna)
 • Rumień guzowaty (zapalenie skóry)
 • Porfiria (choroba, która może objawiać się różnymi objawami, od ostrej manii, włączając w to halucynacje, po zaparcia i wysypki skórne)
 • Utrata kości
 • Rak (sutek, macica i pochwa)

Żołądek / jelita:

 • Choroba pęcherzyka żółciowego (kamienie dróg żółciowych)
 • Gruczolaki wątrobowe lub łagodne guzy wątroby
 • Nudności
 • Wymioty
 • Objawy żołądkowo-jelitowe (takie jak skurcze brzucha i wzdęcia)
 • Żółtaczka cholestatyczna (żółtaczka spowodowana zagęszczeniem żółci)
 • Zredukowana tolerancja na węglowodany
 • Zmiany w apetycie
 • Upośledzona czynność nerek
 • Zapalenie okrężnicy (choroba przewodu pokarmowego charakteryzująca się zapaleniem okrężnicy)
 • Hemolityczny zespół mocznicowy (niewydolność nerek i mała liczba płytek we krwi)

Interakcje z lekami:

 • Rifampicyna
 • Leki stosowane w epilepsji, takie jak barbiturany
 • Fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy, może być również stosowany jako lek przeciwlękowy)
 • Topiramat (lek przepisywany przy migrenach, a w wyższych dawkach dla pacjentów z Chiari)
 • Karbamazepina (Tegretol® – lek przeciwdrgawkowy)
 • Fenytoina (Dilantin® – lek przeciwpadaczkowy)
 • Fenylobutazon (Butazolidin® – niesteroidowy lek przeciwzapalny)
 • Niektóre leki stosowane w leczeniu HIV/AIDS
 • Niektóre antybiotyki
 • Dziurawiec

Wpływ na organy rozrodcze:

 • Przełomowe krwawienie
 • Plamienia
 • Zmiana w czasie menstruacji
 • Brak miesiączki
 • Tymczasowa bezpłodność po przerwaniu leczenia
 • Zmiany w piersiach: tkliwość, powiększenie, wydzielanie
 • Zmiana erozji i wydzielania szyjki macicy
 • Zmniejszenie laktacji w przypadku podania bezpośrednio po porodzie
 • Kandydoza pochwy (drożdżaki)
 • Zespół przypominający zapalenie pęcherza (częste oddawanie moczu, czasami z bolesnym pęcherzem)
 • Zapalenie pochwy (zapalenie okolicy pochwy, często związane z podrażnieniem, świądem lub infekcją)
 • Zwiększone ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową
 • Rak (sutek, macica i pochwa)
 • Endometrioza

Skutki uboczne na poziomie duchowym i związkowym:

 • Depresja
 • Zmiany w libido (zwykle obniżone libido)
 • Pigułka może wpływać na relacje, otwierając drzwi do niewierności małżeńskiej i pokus młodości.

 

Wpływ na środowisko naturalne

 • Naukowcy odkryli, że pstrąg dorastający w klatce narażony na działanie etynyloestradiolu, syntetycznego estrogenu, jest w połowie tak samo płodny jak ryba trzymana w czystej wodzie. Pstrąg był wystawiony na działanie estrogenu przez dwa miesiące, a następnie hodowany ze zdrową samicą. 13
 • Doug Myers, specjalista ds. Terenów podmokłych i siedlisk w zespole Puget Sound, powiedział, że naukowcy „odkrywają obecność żeńskich hormonów, czyniące gatunki męskie mniej męskimi” u żab, wydr rzecznych i ryb. 5,13
 • „Naukowcy z zachodniego Waszyngtonu odkryli, że syntetyczny estrogen – powszechny składnik doustnych środków antykoncepcyjnych – drastycznie zmniejsza płodność samców pstrąga tęczowego”. 5
 • Po losowej kompensacji 123 pstrągów w dół rzeki od oczyszczalni ścieków Boulder Creek, w tym 101 pstrągów żeńskich, 12 pstrągów męskich i pstrągów 10 „intersekcyjnych” (posiadających cechy męskie i żeńskie), naukowcy z Colorado odkryli, że „estrogeny i inne hormony steroidowe kontroli urodzeń „pigułki i plastry” spowodowały zmiany genetyczne ryby. 5

Źródła:

http://thepillkills.org/sideeffects.php 

1 Randy Alcorn, Does the Birth Control Pill Cause Abortions? (Gresham, OR: Eternal Perspective Ministries, 1998), 29-30 (online condensation by Randy Alcorn; accessed April 29, 2014).
2 O.S. Tang et al., „Long-term depo-medroxyprogesterone acetate and bone mineral density,” Contraception 59 (1999): 351-355.

3 A.G. Gilman et al., eds., Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics., 8th ed. (New York, NY: Pergamon Press, 1990), 1405

4 Bogomir M.Kuhar, PharmD, FASCP, Infant Homicides through Contraceptives, 5th ed. (Bardstown, KY: Eternal Life, 2003).

5 Wayne Laugesen, „Contracepting the environment- Birth-control poisoning of streams leave U.S. environmentalists mum,” National Catholic Register, July 11, 2007, (accessed April 29, 2014).

6 MICROMEDEX� (online collection of drug databases available only to medical professionals), (Depo-Provera Monograph, Vol. 85, 1995).

7 Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., patient package insert: „Ortho Tri-Cyclen�/Ortho-Cyclen� Tablets (norgestimate/ethinyl estradiol),” (Manati, Puerto Rico: Janssen Ortho, LLC, July 2007), (accessed April 13, 2008).

8 Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., patient package insert: „Ortho Tri-Cyclen� Lo Tablets,” (Raritan, New Jersey: Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., June 2004), (accessed April 13, 2008).

9 Pope Paul VI, Encyclical Letter Humanae Vitae, Vatican: The Holy See, July 25, 1968, (accessed April 13, 2008).

10 Ralf Rahwan, Chemical Contraceptives, Interceptives and Abortifacients (Columbus, Ohio: Ohio State University College of Pharmacy, Division of Pharmacology, 1995).

11 S.G. Somkuti et al., „The effect of oral contraceptive pills on markers of endometrial receptivity,” Fertility and Sterility 65, no. 3 (March 1996): 484-488.

12 Walter L. Larimore, MD and Joseph B. Stanford, MD, MSPH, „Postfertilization Effects of Oral Contraceptives and Their Relationship to Informed Consent,” Archives of Family Medicine 9 (2000):126-133, (accessed April 14, 2008).

13 Lisa Stiffler, „Birth control may be harming state’s salmon: Synthetic estrogen in water seems to affect reproduction,” Seattle Post-Intelligencer, June 4, 2003, (accessed April 13, 2008).

 

 

 

Spis substancji hormonalnych

Spis poniższy jest kompletnym spisem płciowych substancji hormonalnych i ich kombinacji, jakie funkcjonują na polskim rynku. Tylko nieliczne wyjątki są używane w innych celach niż “antykoncepcja”, pamiętać należy, że ich używanie nie może być połączone z podejmowaniem prób poczęcia dziecka. Osobiście odradzam nawet te substancje, które rzekomo powodują zwiększenie ochrony poczętego dziecka i są przepisywane przy problemach z zajściem w ciążę.

Niestety, Polska kraj Ojca Świętego Jana Pawła II nadal nie odrobiła lekcji, spis substancji w obiegu rynkowym niewiele różni się od ogólnoświatowej mapy koncernów i ich praktyk rynkowych…

Clomifeni citras
Cyproteroni acetas
Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum
Danazolum
Desogestrelum
Desogestrelum + Ethinylestradiolum
Dydrogesteronum
Estradioli valeras
Estradioli valeras + Dienogestum
Estradioli valeras + Levonorgestrelum
Estradioli valeras + Medroxyprogesteroni acetas
Estradioli valeras + Norgestrelum
Estradioli valeras + Prasteroni enantas
Estradioli valeras, Estradioli valeras + Medroxyprogesteroni acetas
Estradiolum
Estradiolum + Dydrogesteronum
Estradiolum + Levonorgestrelum
Estradiolum + Norethisteroni acetas
Estradiolum + Norethisteronum
Estradiolum hemihydricum
Estradiolum hemihydricum + Norethisteronum
Estradiolum, Estradiolum + Dydrogesteronum
Estriolum
Ethinylestradiolum + Cyproteroni acetas
Ethinylestradiolum + Desogestrelum
Ethinylestradiolum + Dienogestum
Ethinylestradiolum + Drospirenonum
Ethinylestradiolum + Gestodenum
Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum
Gestodenum + Ethinylestradiolum
Gonadotropinum chorionicum
Lactobacillus acidophilus + Estriolum
Levonorgestrelum + Ethinylestradiolum
Lynestrenolum
Medroxyprogesteroni acetas
Medroxyprogesteronum
Menotropinum
Mesterolonum
Nomegestroli acetas
Norethisteroni acetas
Norgestimatum + Ethinylestradiolum
Progesteronum
Testosteroni enantas
Testosteroni propionas + Testosteroni phenylpropionas + Testosteroni isocaproas
Testosteroni undecanoas
Testosteronum

Tych marek unikaj

Poniżej (niepełne jeszcze) zestawienie z nazwami firm farmaceutycznych wraz z ilością wprowadzonych na rynek polski kombinacji środków hormonalnych, na które firmy miały pozwolenia lub wciąż są aktywne. Nie chodzi tu bynajmniej o ilość preparatów, lecz o rodzaje i kombinacje tych substancji. Oczywiście, nie wszystkie środki hormonalne są jednakowego działania.

Producenci

18 – Bayer AG
9 – Gedeon Richter Plc.
8 – Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
6 – Pfizer Europe MA EEIG
5 – Merck Europe B.V.
4 – Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Wg jednego z raportów analitycznych światowymi producentami środków doustnej tzw. antykoncepcji są :

Bayer
Pfizer
Teva Pharmaceutical
Merck
Actavis
Johnson & Johnson
Gedeon Richter
Novo Nordisk A/S
ZiZhu
Baijingyu
Huazhong

Krótka charakterystyka powyższych marek

Bayer – po II wojnie światowej utworzony z pozostałości po IG Farben, koncernu chemicznego napędzającego machinę wojenną i eksterminacyjną nazistowskich Niemiec. Fritz ter Meer, który kierował operacjami w IG Farben w obozie koncentracyjnym Auschwitz, został prezesem Bayer utworzonego po wojnie. https://allthatsinteresting.com/major-brands-nazi-collaborators , https://www.youtube.com/watch?v=haO8Q2gEDzk  , https://www.zmescience.com/medicine/you-should-know-that-among-others-bayer-bought-prisoners-in-wwii-in-order-to-experiment-on-them/

 W roku 2018 Grupa zatrudniła około 117,000 ludzi osiągając sprzedaż rzędu 39.6 miliardów euro. Wydatki kapitalowe sięgały 2.6 miliardów euro, R&D to 5.2 miliardów euro. 

Pfizer – właściciel marki GD Searle (twórcy pierwszej pigułki hormonalnej), producent hormonalnych środków BC, potentat wdrażający w latach 80-tych aspartam, aktywnie wspiera np. fundację Billa Gates-a – https://www.gatesfoundation.org/media-center/press-releases/2012/07/innovative-partnership-to-deliver-convenient-contraceptives-to-up-to-three-million-women

Polpharma S.A. -właściciel: Jerzy Starak – jeden z najbogatszych Polaków (https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jeden-z-najbogatszych-polakow-spotykal-sie-z-sb,27523.html). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2003) i Oficerskim (2012) Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego przyznawaną przez Konfederację Lewiatan dla przedsiębiorców. W 2013 otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki (w kategorii krzewienie wartości społecznych). źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Starak

Merck – gałąź farmaceutyczna oraz gałąź chemiczna-producent ciekłych kryształów (wyświetlacze LCD sprzętu multimedialnego jak TV, komórki…), wg Wikipedia 60% udziału w światowym rynku LCD. (cdn.)

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad