Poronne działanie środków hormonalnych

blister

Hormony zabijają

Pigułki kontroli urodzeń (BCP), znane również jako “antykoncepcja” hormonalna, mają złożone działanie, które wpływa na różne etapy procesu reprodukcyjnego. Istnieje wiele naukowych publikacji, które analizują skuteczność i mechanizmy działania hormonalnej antykoncepcji, lecz ścisłe powiązanie świata naukowego z BigPharm-ą skutkowało zawsze opóźnieniem w przekazywaniu wiedzy. 

Jednym z głównych efektów hormonalnej antykoncepcji jest zmiana w endometrium, czyli wyściółce macicy. Badania wykazują, że stosowanie pigułek antykoncepcyjnych może prowadzić do zmniejszenia grubości endometrium, co może wpływać na zdolność implantacji zarodka. Te zmiany endometrialne są związane z działaniem wczesnoporonnym, uniemożliwiającym zagnieżdżenie się już poczętego dziecka w macicy. Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają, że cienkie endometrium jest związane z obniżoną skutecznością implantacji zarodka (1), (2), (3).

Kolejnym czynnikiem działającym wczesnoporonnym jest wpływ hormonalnej antykoncepcji na jajowody. Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych może wpływać na kurczliwość i prędkość transportu zarodka przez jajowody, uniemożliwiając mu dotarcie do ściany macicy i zagnieżdżenie się w niej.

Śluz szyjkowy odgrywa również rolę w działaniu hormonalnej antykoncepcji. Hormony zawarte w pigułkach antykoncepcyjnych mogą wpływać na zmianę konsystencji śluzu szyjkowego oraz utrudniać transport zarodka przez drogi rodne, co dodatkowo zmniejsza szanse na implantację zarodka w fazie embrionalnego rozwoju.

Kolejnym aspektem jest hamowanie owulacji. Chociaż pigułki antykoncepcyjne mają za zadanie powstrzymać owulację, istnieje szansa na jej wystąpienie w około 20% przypadków. Ponadto, wpływ hormonalnej antykoncepcji na hormonalną regulację cyklu menstruacyjnego może stworzyć niekorzystne warunki dla rozwoju poczętego dziecka i prowadzić do jego śmierci (4).

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje wiele dodatkowych czynników wpływających na skutki stosowania hormonalnej antykoncepcji, takich jak okres ich stosowania, indywidualna reakcja organizmu, interakcje z innymi lekami itp. Każda osoba, która stosuje antykoncepcję hormonalną, powinna znać powyższe informacje o prawdziwych skutkach działania (aborcja

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More) oraz na temat ogólnie znanych skutków ubocznych.

Przypisy:

  1. Oral contraceptives maintain a very thin endometrium before operative hysteroscopy https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028205034102

  2. Changes in measured endometrial thickness predict in vitro fertilization success https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028206045468

  3. The entire range of trigger-day endometrial thickness values in fresh in vitro fertilization cycles is in direct independent correlation with the live birth rate https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472648320301875

  4. Effects of a single Silastic® contraceptive implant containing nomegestrol acetate (Uniplant) on endometrial morphology and ovarian function for 1 year https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010782406003155

In English :

 

MIAŻDŻĄCY WPŁYW NA ZDROWIE KOBIET

Ten wpływ szerzej opisuję na stronie  https://atakuje.pl/prawdziwe-skutki-uboczne-antykoncepcji-hormonalnej/

 

Ogólnie rzecz ujmując

Antykoncepcja

(definicja) - w przypadku tzw. "antykoncepcji" hormonalnej: wywoływanie poronienia jako podstawowa metoda oddziaływania na zarodek ludzki. Wbrew obecnemu rozumieniu, antykoncepcja to działanie niedopuszczające do zapłodnienia komórki jajowej. Nieskuteczne "zatrzymanie owulacji" przez używanie sztucznych hormonów (gestagen lub inny środek) jest uzupełnione... More to każdy produkt, lek na receptę lub dostępny bez recepty, który ma na celu utrudnienie aktu seksualnego prowadzącego do poczęcia dziecka. Od 1960 roku, kiedy to pierwsza pigułka antykoncepcyjna została zatwierdzona do użytku na receptę, podjęto wspólny wysiłek, aby zaprzeczyć, że pigułka może przerwać ciążę. Propaganda stojąca za tym argumentem zyskała zupełnie nową tożsamość, gdy w 1965 roku Amerykańskie Kolegium Położnictwa i Ginekologii wydało biuletyn, w którym oficjalna definicja ciąży została zmieniona z zapłodnienia na implantację
Co to oznacza?
Początek życia większości ludzi ma miejsce, gdy męski plemnik i żeńska komórka jajowa łączą się podczas zapłodnienia w jajowodzie matki. W tym momencie powstaje nowa osoba, której DNA jest unikalne. Jest to jednokomórkowy embrion, unikalna istota ludzka.
Teraz zastanów się nad nową definicją ciąży i co to oznacza.
Oznacza to, że każde dziecko, które próbuje przedostać się z jajowodu matki do ściany jej macicy, gdzie może się zagnieździć, może umrzeć, ponieważ jego matka stosuje pigułki antykoncepcyjne. Zmieniając definicję ciąży z zapłodnienia na implantację, pierwszy tydzień życia dziecka nie jest uznawany, a zatem jeśli umrze ono z powodu działania pigułki lub innej formy antykoncepcji, nikt nie zdaje sobie sprawy, że doszło do aborcji.
Kampania propagandowa kontra fakty Obecnie zwolennicy antykoncepcji hormonalnej – w szczególności pigułki – twierdzą, że antykoncepcja nie powoduje aborcji. Argumentują, że antykoncepcja zapobiega ciąży, a tym samym zmniejsza potrzebę aborcji. Zgodnie z ulotkami dołączanymi do opakowań pigułek antykoncepcyjnych każdej marki, hormonalna antykoncepcja ma trzy tryby działania; to znaczy, że może działać na jeden z trzech sposobów:

 • Zapobieganie lub opóźnianie uwolnienia komórki jajowej z jajnika (owulacja). Kobiety mogą jednak doświadczyć i doświadczają “przełomowej owulacji” – co oznacza, że komórka jajowa jest uwalniana z jajnika, umożliwiając w ten sposób zapłodnienie.
 • Powoduje zagęszczenie śluzu szyjkowego, utrudniając plemnikom dotarcie do komórki jajowej. Możliwe jest jednak, że plemniki przebiją się przez śluz i dojdzie do zapłodnienia.
 • Cienka wyściółka macicy (endometrium), aby zahamować implantację.

Ulotki dołączone do wszystkich form antykoncepcji hormonalnej wyraźnie wskazują, że każda z nich może działać w celu uniemożliwienia embrionalnej istocie ludzkiej zagnieżdżenia się w ścianie macicy.
Dlatego też, jeśli kobieta przyjmuje antykoncepcję hormonalną po zapłodnieniu, może wystąpić trzeci sposób działania. Wyściółka macicy może zostać zmieniona, powodując, że ciało kobiety odrzuci żywy ludzki embrion

(definicja) etap rozwoju poczętego życia, poprzedzony etapem zygoty. Embrion ludzki posiada w decydującym etapie zdolność do zagnieżdżenia się w ścianie macicy oraz do produkcji hormonu zatrzymującego cykl menstruacyjny kobiety. More, uniemożliwiając implantację, a dziecko umrze. Wynik ten nazywany jest aborcją chemiczną.
Potencjalne użytkowniczki chemicznych środków antykoncepcyjnych nie są informowane, że leki te mogą przerwać istniejącą ciążę. Gdy tylko to nienarodzone dziecko pojawi się na świecie, jest już obecne, a jego matka jest już oczekującą matką. Ale jeśli nikt nie wyjaśni jej, że środek antykoncepcyjny, którego używa, może zabić to dziecko, może ona nieświadomie abortować własne dzieci. Niewyjaśnienie tego pacjentce NIE jest świadomą zgodą.

Naturalne planowanie rodziny (NPR)

Para małżeńska szczerze poszukująca woli Bożej podejmuje szczere zobowiązanie, by zawsze uwzględniać Jego wolę w swoich relacjach małżeńskich. Podczas tego procesu ich wzajemna miłość wzrasta. Powód jest jasny: małżeństwo i miłość małżeńska są ze swej natury powołane do prokreacji.

Naturalne vs. Sztuczne

W dzisiejszym społeczeństwie często pojawia się pytanie o różnice między odstępami między dziećmi zgodnie z kalendarzem natury (naturalne planowanie rodziny) a antykoncepcją. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy takie naturalne metody są dozwolone. Postawmy sprawę jasno. Różnice między poszanowaniem naturalnego rytmu kobiety a stosowaniem sztucznych metod planowania rodziny są wyraźne. W rzeczywistości różnice te były kiedyś uznawane przez wszystkie kościoły chrześcijańskie. Przed 1930 rokiem żaden kościół chrześcijański nie aprobował praktyki antykoncepcji.
Uznajemy, że praktyka antykoncepcji narusza zasady Prawa Naturalnego, które są zrozumiałe przy użyciu samego rozumu. Popieramy konsekwentne katolickie nauczanie na ten temat, a w szczególności cytujemy definicję tych różnic podaną przez papieża Jana Pawła II w Familiaris Consortio (sekcja 32):

Kiedy pary, uciekając się do antykoncepcji, oddzielają te dwa znaczenia [jednoczący i prokreacyjny cel aktu małżeńskiego], które Bóg Stwórca wpisał w istotę mężczyzny i kobiety oraz w dynamizm ich komunii seksualnej, działają jako “arbitrzy” boskiego planu i “manipulują” i degradują ludzką seksualność, a wraz z nią siebie i swojego partnera małżeńskiego, zmieniając jej wartość “całkowitego” oddania siebie. W ten sposób wrodzony język, który wyraża całkowite wzajemne oddanie się męża i żony, zostaje nałożony, poprzez antykoncepcję, na obiektywnie sprzeczny język, a mianowicie ten, który nie oddaje się całkowicie drugiej osobie. Prowadzi to nie tylko do pozytywnej odmowy otwarcia się na życie, ale także do zafałszowania wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, która jest wezwana do dawania siebie w osobistej całości.

Jeśli chodzi o dozwoloną praktykę naturalnego podejścia do odstępów między dziećmi, którą określiliśmy jako poszanowanie naturalnego cyklu rytmicznego kobiety, rozumiemy, że takie praktyki mogą być stosowane z uzasadnionych powodów. Rozumiemy, że to, co jedna para postrzega jako słuszne powody, może nie być postrzegane jako takie przez inną parę. Jest jednak jasne, że w miłosnej komunii para może, w takich chwilach i z duchowym przewodnictwem, rozpoznać wolę Boga i wzrastać we wzajemnym szacunku, miłości i czułości, zawsze pamiętając, że ponad wszystko Bóg jest w centrum ich związku, a modlitwa pary brzmi: “Bądź wola Twoja”.” W tym świetle należy rozumieć Familiaris Consortio (sekcja 32):

W świetle doświadczeń wielu par i danych dostarczanych przez różne nauki o człowieku, refleksja teologiczna jest w stanie dostrzec i jest wezwana do dalszego badania różnicy, zarówno antropologicznej, jak i moralnej, między antykoncepcją a odwoływaniem się do rytmu cyklu: Jest to różnica o wiele szersza i głębsza, niż się zazwyczaj sądzi, która w ostatecznym rozrachunku dotyczy dwóch niemożliwych do pogodzenia koncepcji osoby ludzkiej i ludzkiej seksualności. Wybór naturalnych rytmów wiąże się z akceptacją cyklu osoby, czyli kobiety, a tym samym z akceptacją dialogu, wzajemnego szacunku, współodpowiedzialności i samokontroli. Przyjęcie cyklu i podjęcie dialogu oznacza uznanie zarówno duchowego, jak i cielesnego charakteru komunii małżeńskiej oraz przeżywanie osobistej miłości z jej wymogiem wierności. W tym kontekście para doświadcza, jak komunia małżeńska wzbogaca się o te wartości czułości i uczucia, które stanowią wewnętrzną duszę ludzkiej seksualności, także w jej wymiarze fizycznym. W ten sposób seksualność jest szanowana i promowana w jej prawdziwie i w pełni ludzkim wymiarze i nigdy nie jest “używana” jako “przedmiot”, który poprzez zerwanie osobowej jedności duszy i ciała uderza w samo stworzenie Boże na poziomie najgłębszej interakcji natury i osoby.

Nigdy nie należy popierać żadnej metody planowania rodziny zaprojektowanej w celu celowego uniknięcia jednego z dwóch znaczeń aktu małżeńskiego, które mają być otwarte na możliwość zrodzenia dziecka (prokreacja) i pielęgnować miłość między małżonkami (jednoczenie). Uznajemy jednak wyraźne różnice między sztucznymi metodami, które przez cały czas są ciężkim grzechem, a sytuacjami, w których z uzasadnionych powodów para może prosić Boga o odłożenie na jakiś czas powołania do życia nowego dziecka. Musi być jasne, że pary rozumieją, że kiedy proszą Boga, aby nie zsyłał im kolejnego dziecka w tym czasie, mówią również: “Jeśli Twoją wolą jest zesłanie nam kolejnego dziecka w tym czasie, chwalimy Cię za Twoją Boską opatrzność”. 


Słowa mają znaczenie

TERMIN ABORCJA

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More: Każde działanie, które usuwa nienarodzone dziecko przed jego zagnieżdżeniem się w łonie matki. Słowo to oznacza po prostu wczesną aborcję.

ZAPŁODNIONE JAJECZKO: Jest to błędne określenie. Kiedy jajeczko kobiety zostaje zapłodnione przez męski plemnik, w rezultacie powstaje unikalna istota ludzka – ludzki embrion

(definicja) etap rozwoju poczętego życia, poprzedzony etapem zygoty. Embrion ludzki posiada w decydującym etapie zdolność do zagnieżdżenia się w ścianie macicy oraz do produkcji hormonu zatrzymującego cykl menstruacyjny kobiety. More, który posiada własne, specyficzne DNA.

ANTYKONCEPCJA

(definicja) - w przypadku tzw. "antykoncepcji" hormonalnej: wywoływanie poronienia jako podstawowa metoda oddziaływania na zarodek ludzki. Wbrew obecnemu rozumieniu, antykoncepcja to działanie niedopuszczające do zapłodnienia komórki jajowej. Nieskuteczne "zatrzymanie owulacji" przez używanie sztucznych hormonów (gestagen lub inny środek) jest uzupełnione... More TO ABORCJA – Zwolennicy antykoncepcji hormonalnej – zwłaszcza pigułek – twierdzą, że antykoncepcja nie powoduje aborcji. Argumentują, że antykoncepcja zapobiega ciąży, a tym samym zmniejsza potrzebę indukowanej aborcji. Jednakże, celowo definiują termin “ciąża”….

FAKTY OBALAJĄ MITY

#1: Niezależnie od tego, czy ktoś rozumie ciążę jako rozpoczynającą się w momencie “implantacji” czy “zapłodnienia”, sednem sprawy jest to, kiedy zaczyna się ludzkie życie. Nauka embriologiczna jasno określiła, że gdy rozważamy naturalną reprodukcję seksualną człowieka, życie ludzkie zaczyna się na początku procesu zapłodnienia – w momencie pierwszego kontaktu między żeńską komórką jajową a męskim plemnikiem, w wyniku którego natychmiast powstaje nowa, genetycznie odrębna istota ludzka. Nie jest to subiektywna opinia, ale obiektywny fakt naukowy.
Należy pamiętać, że do zapłodnienia dochodzi zwykle w jajowodzie. Nowo powstałe dziecko przemieszcza się następnie jajowodem do macicy, gdzie dochodzi do implantacji. Implantacja jest konieczna, aby nowe dziecko mogło otrzymywać pożywienie od matki i dalej się rozwijać. Podróż z jajowodu do macicy trwa od pięciu do siedmiu dni, podczas których ciąża nie może być łatwo wykryta.

#2: Wraz z wprowadzeniem chemicznej kontroli urodzeń, statystyki aborcji

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More nie spadły. Wzrosły – i to znacznie! 

#3: Eksperci od “planowania rodziny” zawsze zdawali sobie sprawę, że wysoka awaryjność środków antykoncepcyjnych doprowadzi do większej liczby aborcji

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More. W rzeczywistości domagają się oni, aby aborcja była dostępna jako “wsparcie” dla szeroko rozpowszechnionej antykoncepcji.
Aborcyjny statystyk Christopher Tietze stwierdził bez ogródek, że kobiety stosujące antykoncepcję nieuchronnie będą miały kilka “niepowodzeń” w ciągu swojego życia reprodukcyjnego: “Najbezpieczniejszym schematem kontroli dla niezamężnych i zamężnych osób wychowujących dzieci jest stosowanie tradycyjnych metod [antykoncepcji] wspartych aborcją; ale jeśli ten schemat zostanie rozpoczęty we wczesnych latach rozrodczych, prawdopodobnie będzie wiązał się z kilkoma aborcjami w trakcie jej kariery reprodukcyjnej dla każdej kobiety, która go wybierze”. Link 

SPOŁECZEŃSTWO KUPIŁO KŁAMSTWA

To, co kontrola urodzeń zrobiła w naszym społeczeństwie, to przekształcenie małych dzieci w przedmioty jednorazowego użytku. Ciąża nie jest już postrzegana jako błogosławieństwo, ale jako przekleństwo lub choroba. Rodzice wielodzietnych rodzin są postrzegani negatywnie, zamiast cieszyć się dużym szacunkiem. Obecnie przywiązujemy większą wagę do wysokich zarobków, jazdy ładnymi samochodami i mieszkania w ogromnych domach
Młode małżeństwa chcą odczekać wiele lat przed założeniem rodziny, ponieważ poddano je praniu mózgu, aby myślały, że dzieci pozbawią je wolności. Tak więc, jeśli dziecko zostanie poczęte w “niewłaściwym czasie” lub jest nieplanowane, aborcja

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More staje się prawdopodobną opcją dla pary, która nie widzi, że dzieci są wielkim błogosławieństwem….

 

Kompromis uśmiercający poczęte dzieci

W ramach postępujących osiągnięć medycyny oraz kontrowersji dotyczących etyki lekarskiej, obserwujemy ewolucję podejścia od antykoncepcji do ideologii aborcyjnej. Wielu zwolenników antykoncepcji obawia się akceptacji aborcji

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More, uważając ją za nieludzką praktykę polegającą na zabijaniu poczętych dzieci w zaawansowanych stadiach ciąży, zarówno poprzez metody chirurgiczne, jak i chemiczne. W celu uspokojenia sumień i złagodzenia tej kontrowersji, opracowano środki, których działanie zostało przedstawione w pozytywnym świetle jako “nieszkodliwe” oszukiwanie organizmu.

Niestety, okazało się, że to podejście jest nieskuteczne z założenia, a także wiąże się z poważnymi problemami zdrowotnymi wynikającymi z długotrwałego zażywania hormonów. W rezultacie, koncerny farmaceutyczne zostały wystawione na fale pozwów. W odpowiedzi na te wyzwania, laboratoria, które można porównać do spadkobierców Hitlera, opracowały środki wielofazowego oddziaływania, skierowane już nie na zablokowanie owulacji, lecz na wzmocnienie aborcyjnych skutków. Ich celem jest pozbawienie embrionu sprzyjających warunków do rozwoju oraz wpływanie na fizjologię narządów rodnych w celu osłabienia możliwości przetrwania ciąży.

Skutki tego rodzaju środków były zauważalne już w pierwszej generacji pigułek antykoncepcyjnych. Przyczyniły się one do dyskusji na temat etyki medycznej i poskutkowały krytyką wobec koncernów farmaceutycznych, które przyczyniły się do ich opracowania.

Działanie wczesnoporonne jako bezpośredni, a nie uboczny skutek jest wyrokiem śmierci na poczętych dzieciach. To założenie jest umacniane przez poprawianie “skuteczności metody” i ukrywanie zbrodni aborcji

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More.

 

 

 

 

 

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad