Pochodzenie życia

Życie

– w każdej postaci – jest największym z widzialnych cudów, tak powszechnym na Ziemi, że niezauważalnym do tego stopnia, że się z nim walczy.

Życie nie mogło powstać spontanicznie ani w wyniku eliminacji darwinowskiej, przeczą temu zasady:

Fizyki

zasady termodynamiki – materia i energia dąży do równego rozkładu potencjałów w przyrodzie,

Chemii

synteza chemiczna – która wymaga czystego chemicznie środowiska w celu zainicjowania pojedynczych reakcji chemicznych oraz serii nadzorowanych reakcji, prowadzących do uzyskania wysublimowanych związków reaktywnych. Ich z kolei niewyizolowanie spowoduje natychmiastowe unicestwienie całego procesu i brak spełnienia tych samych warunków do kolejnej próby ich uzyskania. Oczekiwany rezultat w postaci łączenia podstawowych składników, budulców życia wymaga w warunkach laboratoryjnych nadzorowania tego procesu i masy dokumentacji opisującej warunki uzyskiwania każdego z etapów reakcji!

Matematyki

Fraktale to wzory matematyczne, których “ewolucja” przez zmianę choćby jednego z parametrów może być przedstawiona jako przykład rozwijania się życia w sposób uporządkowany i zgodny z prawami przyrody.

Rachunek prawdopodobieństwa opisuje szereg szans zaistnienia zdarzenia wobec liczby czynników, które mu sprzyjają na ilość wszystkich czynników. Jako że wszechświat jest złożony z niepoliczalnej liczby czynników, prawdopodobieństwo powstania życia w sposób spontaniczny jest zerowe.

Astronomii

niezwykła równowaga układów ciał niebieskich

Ateizm urojony

  • Ktoś powiedział: nie mam tak wielkiej wiary by być… ateistą.
  • Biblia określa tego, kto mówi “Nie ma Boga” głupcem…

Perfekcyjne, skuteczne, delikatne mechanizmy…

Każde choćby najmniejsze życie jest złożone z komórek. Aby komórka mogła istnieć potrzebuje złożonych mechanizmów ochrony (jak błona komórkowa), których istnienie jest samo w sobie złożonym mechanizmem.

Maszyny molekularne, świat cząsteczek, DNA, RNA, białka – budulce życia to zaawansowana maszyneria molekularna, która sama w sobie nie zawiera żadnych mechanizmów podtrzymywania życia na poziomie molekularnym – wyłącznie jednoczesne zaistnienie sprzyjających warunków do podtrzymywania i rozwoju życia pozwala na jego istnienie.

Kolejność reakcji chemicznych – precyzyjna i zdefiniowana, niemożliwa do powtórzenia inną drogą, jedyna na 10 do potęgi 1000000… (przy wiedzy, że atomów we Wszechświecie jest 10 do potęgi 80). Kolejność niemożliwa w konsekwencji do osiągnięcia inną niż przewidziana przez Stwórcę materii drogą i niemożliwa do powtórzenia bez dokładnego kodu i perfekcyjnej synergii skończonej liczby czynników.

Co było pierwsze: jajko, czy kura? Ten problem dotyczy na przykład struktur białkowych (rybosomy), odpowiedzialnych za budowanie… białek…

Podstawowe procesy molekularne odpowiedzialne za funkcjonowanie życia

Neurotransmisja w mózgu

Po więcej…

Zapraszam na stronę poświęconą “racjonalnym dowodom na istnienie Boga”:

https://www.facebook.com/Racjonalne-dowody-na-istnienie-Boga-2266778910231122/