Zmanipulowani manipulanci

Niestety, jako osoba świadoma, dostrzegam wielki obszar manipulacji, przede wszystkim w postaci koni trojańskich i ich rozmaitych wersji.

Najgroźniejszą z manipulacji jest taka, gdy osoba zmanipulowana demaskuje manipulację, lecz tak naprawdę padła jej ofiarą do tego stopnia, że realizuje dokładnie plan napastnika (zachowuje się wówczas jak zombi).

Z takim przypadkiem mamy do czynienia na bazie różnorakich filozofii i przekonań często pseudonaukowych lub wprost ideologicznych. Poniżej przykłady głównych obszarów tego rodzaju manipulacji.

" 'Antykoncepcja po' powoduje aborcję"

Manipulacja dokonywana jest przy opisywaniu "antykoncepcji po" z pominięciem skutków przyjmowania "zwykłej" "antykoncepcji" (np. codziennej pigułki hormonalnej), a skupieniem się na działaniu aborcyjnym wyeksponowanej w ten sposób formy. Daje to obraz półprawdy jaką jest stwierdzenie, że jedna z form "antykoncepcji" jest aborcyjna, a reszta już niekoniecznie.

Takie rozróżnienie na zwykłą "antykoncepcję" oraz "po" jest wymiarem manipulacji, zaszczepianej przez koncerny farmaceutyczne i agendy światowe, której konsekwencją jest zamazanie pojęciowe wymiaru realizowanej strategii, polegającej na eliminacji możliwości rozwoju życia sensus stricte. Tę strategię przeszczepiają ci aktywiści, którzy formułują stwierdzenia odwołujące się do obszaru stosowania lub "skuteczności" danego środka.

To nie okoliczności i skład decydują o stopniu aborcyjnego charakteru tychże środków, lecz schemat w oparciu o który działają!

Schematem jest zastąpienie naturalnego cyklu płodności elementami walki nie z cyklem płodności, ale następstwami niedoszacowania skuteczności przyjętej metody. Jest to walka z życiem poczętym, ponieważ jego rozwój oznacza klęskę metody i straty finansowo-reputacyjne koncernów. Niech Was nie mami celowe wprowadzanie w błąd, ponieważ każde treści, badania i wszelkie dociekania stwierdzające istnienie podziału środków "antykoncepcyjnych" na bardziej "etyczne" ( bo nie dotyczące aborcji) lub te "z góry nieetyczne" (bo poronne i aborcyjne), te treści są fałszywe i zawsze zmierzają do aborcji. Pod tym względem nie ma wyjątków. Koncerny sprzedające śmierć zarabiają zarówno na aborcji w wersji "light" ("antykoncepcja" hormonalna),  jak i na statkach aborcyjnych, klinikach aborcyjnych i całym globalizującym prawodawstwie ( często pod auspicjami ONZ, UE, wiodących mocarstw), narzucającym światu aborcję, eutanazję, narkomanię, rozwiązłość, rozwody, zabójstwa, niewolnictwo, handel ludźmi i organami, itd.

 

 

" 'Antykoncepcja' wzmaga, indukuje większą liczbę aborcji "

W tym powierzchownie prawdziwym przekonaniu i diagnozie jest ukryte przemilczenie i zafałszowanie. Nie można stwierdzać takich faktów, bo jak wyleczyć alkoholizm w rodzinach pisząc, że tego skutkiem jest zwiększenie spożycia alkoholu w społeczeństwie. Taka retoryka to jak walka z wiatrakami.

 

"Embrion - potencjalnie człowiek, czy człowiek z potencjałem"

Stawianie takich pytań jest wypytywaniem sprzecznie dociekającym. Tworzenie, wyprowadzanie, cementowanie podejrzeń rodzi wątpliwość i stwarza kolejną barierę poznawczą.

 

Życie ludzkie zaczyna się od pierwszego uderzenia serca

Wierutne kłamstwo sączone jako "piękna" idea pro-life, gdzie roztkliwiamy się nad tym, jak ten maluszek w brzuszku mamy się rozwija i nagle jego serduszko zaczyna bić. Czym jest podyktowane to stwierdzenie? Wbrew pozorom, ideologia pro-aborcyjna skłania do takich stwierdzeń. Udowadnia, że niebijące serce dziecka jest przesłanką do tego, że tam jeszcze nie ma mowy o człowieku, a więc o "tkance", którą można usunąć.

 

Wilki w owczych skórach

Jest to problem o tyle poważny, że zmanipulowani bywają zarówno aktywiści ruchów pro life, lekarze i farmaceuci, pastorzy protestanccy, ale i reprezentanci pseudo-postępowej części duchowieństwa (wiernym w tym momencie należy się katecheza i przypomnienie o istnieniu ewangelicznych "wilków w owczych skórach"). 

 

Recenzenci rodzajów antykoncepcji

Modne jest także w ruchach pro-life czy nawet nie, recenzowanie antykoncepcji i podawanie, że ta jest poronna, ta nie, a ta szkodliwa, a ta nie. Istnieje niezliczona ilość podobnych klasyfikacji. To, co je łączy, to 

  • brak całkowitego rozpisania metod, prawdziwej zawartości, metody działania 
  • brak w opisie mówienia o tym, że szklanka jest do połowy pusta, a nie pełna - że śmierć ludzi jako zarodków nie jest tylko potencjalna, ale realna 
  • brak statystycznych przykładów, przykładów z biologii, chemii, matematyki
  • brak podłoża historycznego i prawnego w dopuszczeniu ich stosowania
  • brak etycznego dylematu, który powinien przyświecać każdej z tych metod
  • brak zdrowych, prawdziwych pojęć, nienarzuconych przez zbrodniczy system, nieprzemilczających krwawej rzezi bezbronnych istnień!
  • brak ostrej krytyki i piętnowania producentów, farmaceutów, lekarzy oraz osób stosujących je