Słownik i Źródła wiedzy

Aborcja

- została zdefiniowana w dokumencie Public Health Service opublikowanym przez Departament Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej USA w następujący sposób: „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję” (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963, 27)."All the measures which impair the viability of the zygote anytime between the instant of fertilization and the completion of labor constitute, in the strict sense, procedures for inducing abortion"

"Antykoncepcja"

- pojęcie zakłamane dla tzw. "antykoncepcji" hormonalnej, która wywołuje poronienie jako jeden z podstawowych i kluczowych mechanizmów jej działania. Antykoncepcja jako definicja leksykalna - to działanie niedopuszczające do zapłodnienia komórki jajowej. Nazywanie antykoncepcją środków hormonalnych, wprowadzających w błąd stwierdzeniem: "hamujące owulację" (np. pigułek zawierających gestagen lub inny środek utrudniający perstaltykę jajowodów i powodujący usztywnienie ściany macicy) i typowo wczesnoporonnych ("antykoncepcja" po stosunku, urządzenia wewnątrzmaciczne) można uznać za nadużycie i manipulację. Nierzetelne opisy lub ich brak w ulotkach dołączonych do opakowań hormonalnych preparatów "antykoncepcyjnych" mają na celu ominięcie bariery lęku przed aborcją. Drugi kierunek manipulacji językowej zmierza do nazywania naturalnych środków i metod regulacji poczęć "antykoncepcją naturalną".

BC

- Birth control (kontrola urodzeń) - szereg środków, działań na rzecz pogwałcenia natury i przeciwdziałaniu płodności, pozwalający na nieskrępowane osiągnięcie efektu aborcji planowej lub na życzenie.

BCP

- Birth control pill - pigułka kontroli urodzeń. Jest to prawidłowa nazwa dla środków "antykoncepcyjnych", choć ja bym nazwał stosując ich nowomowę: Birth prevent pill ("pigułka zapobiegająca narodzinom")... jak widać jest to nowo-mowa i bełkot przerysowań, aby ukryć cel jakim jest aborcja

Deklaracja wiary

- jest to dokument, którego treść zaproponowana została przez prof. dr Wandę Półtawską - od wielu lat występującą jako obrończyni moralności chrześcijańskiej. Sygnatariusze tej deklaracji są katolikami, nieobawiającymi się stanąć w konfrontacji z machiną bezprawia forsowaną przez państwo. U tych lekarzy żadna kwestia wątpliwa etycznie nie zostanie rozstrzygnięta wbrew nauce Kościoła i moralności chrześcijańskiej.  LINK

 

 


 Źródła wiedzy:

Z punktu widzenia medycznego

Nowe spojrzenie na antykoncepcję - dr n. med. Marek Kośmicki, Warszawa
http://www.kslp.vti.pl/konferencje/kosmicki.html 

FRONDA: Antykoncepcja jednak zabija
http://www.fronda.pl/a/antykoncepcja-jednak-zabija,340.html

Chirurg: pigułka antykoncepcyjna "koktajl mołotowa" na raka piersi
https://www.lifesitenews.com/news/surgeon-birth-control-pill-a-molotov-cocktail-for-breast-cancer 

Tragiczne skutki antykoncepcji
https://naszdziennik.pl/mysl/3117,tragiczne-skutki-antykoncepcji.html 

Historia kłamstw o pigułce hormonalnej
http://thepillkills.org/history.php

"Birth Control" Pills cause early Abortions
http://www.prolife.com/BIRTHCNT.html 

 

Z punktu widzenia etycznego i moralnego 

http://www.xpk.kienio.com/others.html - ks. P. Kieniewicz MIC: W trosce o godność nienarodzonego dziecka - kwestia terminologii w bioetyce

 http://www.kslp.vti.pl/spotkania-z-etyka/moralne-aspekty-stosowania.html