Ojcowie i matki "antykoncepcji"

"Antykoncepcja", środki chemiczne i jej stosowanie, swoje korzenie mają w zbrodniczej ideologii nazizmu i hitlerowskim reżimie oraz ich kontynuatorach po II wojnie światowej. Lecz jeszcze przed wojną w USA, gdzie kwitł rasizm wobec czarnoskórych, tam miał miejsce eksperyment, który pod względem czasowym powiódł się. 

Poniżej przykłady działań i osób, których praktyki mają swych kontynuatorów w obecnym świecie, korzystając ze spuścizny bezprawia i dehumanizacji jakim jest eugenika. Tym samym legalizują stosowanie środków zabijających dzieci poczęte jako element "marginalny" pośród zbrodniczych praktyk obecnych i z przeszłości.

 

Fundatorzy ludobójstwa eugenicznego 

dr Josef Mengele (ur. 16 marca 1911 - zm. 7 lutego 1979) był niemieckim oficerem SS i lekarzem w obozie koncentracyjnym Auschwitz podczas II wojny światowej  Przeprowadzał śmiertelne eksperymenty na więźniach i był członkiem zespołu lekarzy, którzy wybierali ofiary do zabicia w komorach gazowych. Przybyli, którzy zostali uznani za zdolnych do pracy, zostali przyjęci do obozu, podczas gdy ci uznani za nieodpowiednich do pracy byli wysyłani do komór gazowych. Lekarze SS nie kierowali leczeniem więźniów KL Auschwitz, ale nadzorowali działalność lekarzy-więźniów, którzy zostali zmuszeni do pracy w obozowej służbie medycznej. W ramach swoich obowiązków Mengele odbywał cotygodniowe wizyty w barakach szpitalnych i rozkazywał aby wszyscy więźniowie, którzy nie odzyskali sił po dwóch tygodniach w łóżku, byli wysyłani do komór gazowych. Podmioty badawcze Mengele były lepiej karmione i trzymane niż inni więźniowie i tymczasowo oszczędzane przed egzekucją w komorach gazowych. Założył przedszkole dla dzieci, które były przedmiotem jego eksperymentów, a także dla dzieci w wieku przedszkolnym z obozu romskiego. Placówka zapewniała lepszą żywność i warunki życia niż inne obszary obozu i obejmowała plac zabaw dla dzieci. Odwiedzając swoich młodych poddanych, przedstawiał się jako „wujek Mengele” i oferował im słodycze, będąc jednocześnie osobiście odpowiedzialny za śmierć nieznanej liczby ofiar, które zabił przez śmiertelny zastrzyk, rozstrzelanie, pobicia i śmiertelne eksperymenty. 

Po wojnie uciekł do Ameryki Południowej, gdzie m.in. otworzył klinikę aborcyjną, miał też udziały w firmie farmaceutycznej Fadro Farm.

 

 

fritztermeer

Fritz ter Meer, uznany w 1948 za winnego zniewolenia i masowego mordu w Auschwitz,  zwolniony w 1951 roku za "dobre sprawowanie", został przewodniczącym Rady Dyrektorów Bayer, a w 1956 członkiem zarządu. 

"Więźniom nie wyrządzono szczególnej krzywdy, ponieważ mieli i tak zginąć" -obrona w trakcie procesu. 

 

Fritz Haber - laureat Nagrody Nobla, chemik zaangażowany w stosowanie i produkcję broni chemicznej.

Udział w I wojnie światowej:

Pod Ypres Haber osobiście nadzorował atak chemiczny. Notował spostrzeżenia objawów u konających żołnierzy. Generalicja niemiecka nie wykorzystała potencjału broni chemicznej, a naukowcy z Paryża i Londynu szybko rozszyfrowali skład chemiczny toksycznych substancji niemieckich. Zaangażowanie Habera w produkcję gazów bojowych doprowadziło do samobójstwa jego żonę Clarę Haber, która nie mogła znieść obciążenia psychicznego, związanego z przyczynianiem się jej męża do śmierci żołnierzy (zastrzeliła się z pistoletu służbowego Habera). Nazajutrz po pogrzebie żony Haber wyruszył na front wschodni ponownie testować gazy bojowe.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber 

 Twórca gazu Cyklon B, stosowanego w gazowych komorach śmierci np. Auschwitz

Opracowany przez  Fritza Habera, Cyklon B służyć miał jako środek do dezynfekcji. Doskonale też sprawdzał się w formie substancji odwszawiającej ubrania.
Kiedy okazało się, że z czterokilogramowej, taniej jak barszcz, porcji Cyklonu B można stworzyć gaz zabijający nawet do tysiąca osób, środek ten trafił do niemieckich obozów śmierci i stosowany był do eksterminowania ludzi w komorach gazowych.
Źródło: https://rebelianci.org/szukaj/zwiazek/page/6 

bccZyklon B - gaz, którym niemcy dokonywali eksterminacji ludzi

 

 

cfritztermeer

Dr. Gerhard Schrader, wynalazca gazów SARIN oraz TABUN, został szefem departamentu pestycydów w Bayer tuż po II wojnie światowej.

W laboratoriach BAYER prowadzono badania nad bojowymi gazami chemicznymi. Podczas wojny w Wietnamie BAYER był związany z produkcją "czynnika orange" (ang. AGENT ORANGE), którego producentem była firma Monsanto (od niedawna-2016- przejęta przez Bayer). Była to broń, której celem była dżungla i defoliacja tych terenów.

Agent Orange to pseudonim nadany przez media defoliantowi, który był masowo używany podczas wojny w Wietnamie, a dokładniej między 1961 a 1971 rokiem. Ten produkt rozpylany w powietrzu miał na celu likwidację liści drzew, aby samoloty amerykańskie miały dobrą widoczność prowadząc rozpoznanie w dżungli wietnamskiej. Środek był także rakotwórczy i mutagenny. Ponad 4 miliony ludzi padło jego ofiarą (ludność amerykańska i wietnamska). Agent Orange wywiera trwały wpływ na dotknięte obszary, konsekwencje jego użycia są widoczne do dziś.

Operacja, podczas której używano tęczowych herbicydów nazywała się „Operation Ranch Hand” i trwała od 1961 do 1971 roku. W ciągu dziesięciu lat operacji zużyto ponad 75 milionów litrów herbicydów, spadły one nie tylko na Wietnam ale także na Laos i Kambodżę. W sumie opryskano prawie 20% zalesionych terenów Wietnamu. Jak się później okazało „Agent Orange” został skażony TCDD, jedną z najbardziej toksycznych dioksyn. Dioksyny to jedne z najbardziej toksycznych substancji uzyskanych w sposób sztuczny, dioksyn użyto także do otrucia byłego już prezydent Ukrainy, Wiktora Juszczenki.

Niestety, za sprawą skażenia w wyniku oddziaływania TCDD zawartego w tym środku, skutki oprysków nie skończyły się wraz z końcem operacji „Ranch Hand” ani nawet z końcem wojny, skutki negatywne mają cały czas miejsce. Według wyliczeń Wietnamczyków na bezpośrednie działanie środka było wystawionych prawie 5 milionów ludzi, ponad 400 tysięcy zginęło lub zostało trwale okaleczonych. Jednak „Agent Orange” wywołał straszliwe skutki nie tylko na tych których oprysk dotknął w bezpośredni sposób, którzy spożywali żywność lub wodę ze skażonych terenów. Wywoływał on także zaburzenia genetyczne, przez co dzieci kobiet, które w jakikolwiek sposób były narażone na działanie dioksyny znajdującej się w „Agent Orange”, rodziły się ze zdeformowanymi kończynami, zdeformowanymi twarzami, zaburzeniami psychiki i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Jako że zmiany te klasyfikuje się jako schorzenia genetyczne, na podobne defekty cierpią także wnuki, które rodzą się właśnie teraz, a więc dzieci kobiet, które w czasie wojny były narażone na kontakt z toksyczną dioksyną.

Źródło (podaję, choć jest nieudolnym tłumaczeniem zagranicznego tekstu)https://rebelianci.org/szukaj/zwiazek/page/6  

 Jeszcze parę lat temu Monsanto zmagał się z wypłatą odszkodowań dla mieszkańców USA z terenów produkcji Agent Orange, skażonych dioksynami. - http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-gmo/item/31623-monsanto-rozpoczyna-program-pomocowy-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-ska%C5%BConych-obszar%C3%B3w 

 

 

Matki i ojcowie pigułki anty-dziecięcej

Margaret Sanger (1879 – 1966) pierwsza aktywistka i lobbystka "antykoncepcji", aktywnie wspierała prace nad pierwszą pigułką "kontroli urodzeń". Była feministką nie ukrywającą swego rasizmu i gloryfikowania eugeniki. W swoich wypowiedziach stwierdzała, że celem kontroli urodzeń (birth control) było „stworzenie rasy pełnej krwi”. Opowiadała się za przymusową sterylizacją chorych psychicznie i wygłaszała przemówienia do każdego, kto chciałby słuchać, w tym na wiecu Ku Klux Klan w 1926.
Od 1939 wpisywała się w postulaty marginalizowanej społeczności czarnoskórych w USA, otwierając im dedykowane kliniki zatrudniające czarnych lekarzy i pielęgniarki na potrzeby "kontroli urodzeń". Dziedzictwo Sanger, które jest kontynuowane przez organizację Planned Parenthood, obejmuje niszczący wpływ „kontroli urodzeń” na czarną społeczność. Planned Parenthood kontynuuje praktykę wymierzoną przeciw czarnej ludności. Ponad 30% wszystkich aborcji jest wykonywanych na czarnych kobietach, a blisko 40% ciąż czarnych kończy się aborcją. Planned Parenthood z powodzeniem stworzyło publiczny wizerunek organizacji działającej na rzecz ubogich, ukrywając rzeczywistość, którą kieruje do słabszych. To był plan Sanger od samego początku.

W eseju z 1921 roku "Wartość eugeniczna propagandy kontroli urodzeń" stwierdza: „najpilniejszym problemem dzisiaj jest ograniczenie i zniechęcenie do nadmiernej płodności osób upośledzonych umysłowo i fizycznie”. Stwierdza też jako tezę, że jako ucieleśnienie postulatów Birth Control przy ich wdrażaniu, "Prawdopodobnie drastyczne i spartańskie metody mogą zostać narzucone społeczeństwu, jeśli nadal będzie ono sprzyjało zachętom do przypadkowej i chaotycznej hodowli, która wynikałaby z naszego głupio okrutnego sentymentalizmu." https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=238946.xml 

Wpływ Sanger podczas jej życia był bardzo negatywny i obejmował okrucieństwo przymusowej sterylizacji, która stała się powszechną praktyką. W Ameryce ponad 60 000 osób zostało wysterylizowanych wbrew ich woli. A większość miała miejsce w latach trzydziestych i czterdziestych, kiedy Sanger i ruchy antykoncepcyjne oraz kontroli populacji popychały państwa do uchwalania i egzekwowania obowiązkowych przepisów sterylizacyjnych. Wśród ofiar byli niewidomi, głusi, epileptycy, upośledzeni umysłowo, chorzy psychicznie i osoby z niskimi IQ zdiagnozowani jako „słabo myślący”.

"Najbardziej miłosierną rzeczą, jaką robi wielka rodzina wobec jednego z jej małych członków, jest zabicie go." - Woman and the New Race, ch. 6: “The Wickedness of Creating Large Families.” Sanger twierdzi, że ponieważ warunki w dużych rodzinach wiążą się z ubóstwem i chorobami, lepiej dla wszystkich zaangażowanych, jeśli życie dziecka zostanie zgaszone, zanim on lub ona ma szansę stwarzać trudności rodzinie.

"Powinniśmy] zastosować surową i sztywną politykę sterylizacji i segregacji do tej grupy populacji, której potomstwo jest skażone lub której dziedzictwo jest takie, że niepożądane cechy mogą być przekazywane potomstwu.-“Plan for Peace” from Birth Control Review (April 1932, pp. 107-108)

„Ameryka potrzebuje kodeksu dla dzieci”, “America Needs a Code for Babies,” 27 Mar 1934:
Artykuł 1. Celem Kodeksu Amerykańskiego Dziecka jest zapewnienie lepszej dystrybucji dzieci… i ochrona społeczeństwa przed propagacją i wzrostem niezdolności. 
Art. 4. Żadna kobieta nie ma prawa do urodzenia dziecka, a żaden mężczyzna nie ma prawa zostać ojcem bez zezwolenia… 
Artykuł 6. Żadne zezwolenie na rodzicielstwo nie jest ważne przez więcej niż jedno urodzenie.

"Dać grupom dysgenicznym [osobom z „złymi genami”] w naszej populacji wybór segregacji lub [obowiązkowej] sterylizacji." - April 1932 Birth Control Review, pg. 108

"Kontrola urodzeń musi ostatecznie doprowadzić do czystszej rasy." - Woman, Morality, and Birth Control. New York: New York Publishing Company, 1922. Page 12.

"[Najbardziej przenikliwi myśliciele] dochodzą do wniosku, że czynnik jakościowy, w przeciwieństwie do czynnika ilościowego, ma pierwszorzędne znaczenie w kontaktach z wielkimi masami ludzkości." - Pivot of Civilization , 1922 . Tutaj Margaret Sanger mówi o swojej eugenicznej filozofii - że tylko rodzajom „jakościowych” ludzi, których ona i jej rówieśnicy uważają za godnych życia, należy zezwolić na życie.

"Tacy rodzice zapełniają żałosne szeregi bezrobotnych. Niedorozwój umysłowy utrwala się w szeregach tych, którzy są obojętni na swe rasowe obowiązki. I to jest w dużej mierze ten rodzaj ludzkości, punkt wyjścia, aby zaludnić nasz świat dla przyszłych pokoleń. W tej orgii mnożenia i uzupełniania ziemi ten typ pari passu mnożący i utrwalający najgorsze zło, które musimy, jeśli cywilizacja ma przetrwać, wykorzenić od podstaw." - The Need for Birth Control in America (quoted by Angela Franks.)

"Kobiety klasy robotniczej, zwłaszcza pracownicy najemni, nie powinni mieć więcej niż dwoje dzieci. Przeciętny człowiek pracujący nie może już więcej wspierać, a przeciętna pracująca kobieta nie może zadbać o więcej w przyzwoity sposób." - “Family Limitation,” eighth edition revised, 1918

W późniejszych latach Sanger nadal wierzyła, że ​​są ludzie „ którzy nigdy nie powinni się urodzić ”. W wywiadzie  z Mike'em Wallace'em z 1957 r. Powiedziała: „Myślę, że największym grzechem na świecie jest sprowadzanie na świat dzieci - które dziedziczą chorobę od swoich rodziców, którzy nie mają szans na świecie, aby być praktycznie ludźmi. Przestępcy, więźniowie, wszelkiego rodzaju rzeczy, które zostały stwierdzone po urodzeniu. To dla mnie największy grzech - jaki ludzie mogą popełnić ”.

Źródła:
http://web.archive.org/web/20160310231311/https://liveaction.org/research/margaret-sanger-quotes-history-and-biography 
https://www.lifenews.com/2013/03/11/10-eye-opening-quotes-from-planned-parenthood-founder-margaret-sanger/ 
https://www.pch24.pl/opetana-przez-kontrole-urodzin--poznaj-21-cytatow-z-margaret-sanger,56666,i.html - z tego nie czerpałem, jednak per analogiam zawiera treści identyczne, pochodzące z tłumaczenia (lecz nie idealnego) powyższych linków.

 

 

Carl Djerassi (1923 - 2015) (potrójnie żonaty przez rozwody) austriacki Żyd z pochodzenia, uciekinier do USA - na początku 1950 roku udało mu się wraz z Luisem E. Miramontesem syntetyzować hormon płciowy noretysteron (octan noretysteronu), progestagen. Za swoje osiągnięcia otrzymał Narodowy Medal Nauki. Wraz z Gregory Pincus i Johnem Rockiem czwórka mężczyzn opracowała pierwszą pigułkę anty-dziecięcą w 1951 roku.

W 1951 roku, jako zastępca dyrektora ds. Badań chemicznych w Syntex SA w Meksyku, Djerassi prowadził prace nad syntetyczną wersją progesteronu, hormonu związanego z ciążą i miesiączką. Używając diosgeniny, substancji chemicznej zawartej w meksykańskich roślinach - ignamach, zespół stworzył antykoncepcyjny steryd do podawania doustnego. Środek o nazwie noretysteron (octan noretysteronu), został z powodzeniem zsyntetyzowany 15 października 1951 r. i opatentowany przez Djerassi wraz z kolegami z Syntexu, George'em Rosenkranzem, głównym chemikiem, który miał zostać przewodniczącym, oraz Luisem Miramontesem, doktorantem w ich laboratorium.
Enovid (Conovid w Wielkiej Brytanii) był pigułką "antykoncepcyjną" zatwierdzoną po raz pierwszy przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w 1960 r., opracowaną nie przez Djerassi, ale przez Franka Coltona z GD Searle. Wersja Djerassi została wkrótce zatwierdzona i stała się standardem branżowym. Syntex wprowadził następnie własną pigułkę Norinyl. 
W Wielkiej Brytanii, w październiku 1961 r., Zgodnie z zaleceniem Rady ds. Kontroli Płodności, która została wtedy ustanowiona, Stowarzyszenie Planned Parenthood dodało Conovid do zatwierdzonej listy środków "antykoncepcyjnych". 4 grudnia 1961 r. Enoch Powell, ówczesny minister zdrowia, ogłosił, że Conovid może zostać przepisany przez NHS po subsydiowanej cenie dwóch szylingów miesięcznie.

 

Ci "wytłuszczeni" powyżej ludzie byli podobnie zepsuci moralnie jak nazistowscy "lekarze" i zbrodniarze wojenni. Szkoda przytaczać ich życiorysy, lecz to samo dno moralne. Nie interesowały ich żadne konsekwencje, lecz przenieśli wprost efekt osiągnięty na laboratoryjnych szczurach do pigułki stosowanej przez ludzi, na masową skalę fundując podwaliny do ludobójstwa eugenicznego, które trwa i przybiera na skali po dziś dzień.