Niewyjaśnione naukowo pochodzenie życia

Życie

- w każdej postaci - jest największym z widzialnych cudów, tak powszechnym na Ziemi, że niezauważalnym do tego stopnia, że się z nim walczy.

Życie nie mogło powstać spontanicznie ani w wyniku eliminacji darwinowskiej, przeczą temu zasady fizyki (zasady termodynamiki - materia i energia dąży do równego rozkładu potencjałów w przyrodzie), chemii (synteza chemiczna - która wymaga czystego chemicznie środowiska w celu zainicjowania pojedynczych reakcji chemicznych oraz serii nadzorowanych reakcji, prowadzących do uzyskania wysublimowanych związków reaktywnych, których niewyizolowanie spowoduje ich natychmiastowe unicestwienie -  uzyskanie rezultatu w postaci łączenia podstawowych składników, budulców życia wymaga nadzorowania tego procesu i masy dokumentacji opisującej warunki uzyskiwania każdego z etapów reakcji!) i astronomii (niezwykła równowaga układów ciał niebieskich).

ateizm urojony

Ktoś powiedział: nie mam tak wielkiej wiary by być... ateistą. 

Biblia określa tego, kto mówi "Nie ma Boga" głupcem...

 

perfekcyjne, skuteczne, delikatne mechanizmy...

Każde choćby najmniejsze życie jest złożone z komórek. Aby komórka mogła istnieć potrzebuje złożonych mechanizmów ochrony (jak błona komórkowa), których istnienie jest samo w sobie złożonym mechanizmem.

Maszyny molekularne, świat cząsteczek, DNA, RNA, białka - budulce życia to zaawansowana maszyneria molekularna, która sama w sobie nie zawiera żadnych mechanizmów podtrzymywania życia na poziomie molekularnym - wyłącznie jednoczesne zaistnienie sprzyjających warunków do podtrzymywania i rozwoju życia pozwala na jego istnienie.

Kolejność reakcji chemicznych - precyzyjna i zdefiniowana, niemożliwa do powtórzenia inną drogą, jedyna na 10 do potęgi 1000000... (przy wiedzy, że atomów we Wszechświecie jest 10 do potęgi 80). Kolejność niemożliwa w konsekwencji do osiągnięcia inną niż przewidziana przez Stwórcę materii drogą i niemożliwa do powtórzenia bez dokładnego kodu i perfekcyjnej synergii skończonej liczby czynników. 

Co było pierwsze: jajko, czy kura? Ten problem dotyczy na przykład struktur białkowych (rybosomy), odpowiedzialnych za budowanie... białek...

 ...

Zapraszam na stronę poświęconą "racjonalnym dowodom na istnienie Boga":

https://www.facebook.com/Racjonalne-dowody-na-istnienie-Boga-2266778910231122/

 

 

Poprzednia strona: Zmanipulowani manipulanci Następna strona: Od kiedy... fraktal jest fraktalem