Historia kłamstw związanych z BCP

Historia pigułki

1873: 
Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala Ustawę Comstock, która zakazuje dystrybucji nieprzyzwoitych materiałów za pośrednictwem poczty amerykańskiej lub przez linie państwowe. W szczególności identyfikuje środki antykoncepcyjne jako nieprzyzwoite.

1912: 
Radykalna feministka Margaret Sanger kreuje ideę antykoncepcji w formie „magicznej pigułki”. Sanger założyła później American Birth Control League, która ostatecznie stała się Federacją Planned Parenthood.

1930: 
15 sierpnia Konferencja Lambeth (okresowe spotkanie biskupów anglikańskich) zatwierdza stosowanie środków antykoncepcyjnych. Było to radykalne odejście od stałej chrześcijańskiej tradycji traktowania antykoncepcji jako niemoralnej. Po roku 1930 inne denominacje protestanckie zaczynają pozwalać na antykoncepcję. 31 grudnia papież Pius XI wydaje encyklikę Casti Connubii („Czyste małżeństwo”), która między innymi potwierdza nieustanne nauczanie Kościoła katolickiego przeciw antykoncepcji i aborcji.

1951: 
Sanger otrzymuje grant Planned Parenthood dla dr Gregory Pincus, biologa, który zajmuje się badaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych, ale wkrótce finansowanie się zakończy. Wcześniej Pincus zaszokował publiczność poprzez zapłodnienie in vitro królików.

1953: 
Sanger przekonuje Katharine McCormick, radykalną feministkę i bogatą filantrop, by sfinansowała projekt badań nad tabletkami, a Pincus kontynuuje swoje badania.

1954: 
Pincus i dr John Rock, katolicki geniusz, który łamie nauki Kościoła, broniąc antykoncepcji, rozpoczynają testy pigułki na ludziach. Aby ominąć prawo zakazujące kontroli narodzin stanu Massachusetts, wykazują, że badanie dotyczy niepłodności. Pięćdziesiąt kobiet z niepłodnością zgłasza się ochotniczo do udziału w badaniu, ale pigułkę podaje się również 12 kobietom i 16 mężczyznom ze szpitala psychiatrycznego bez zgody psychiatry.

1955: 
Udowodniono, że pigułka zapobiega owulacji u wszystkich 50 kobiet. Pincus przedstawia wyniki na piątej dorocznej międzynarodowej konferencji Planned Parenthood League w Tokio w Japonii i Rock robi to samo na konferencji Laurentian dotyczącej endokrynologii w Kanadzie. Wiadomość, że pigułka antykoncepcyjna została opracowana, szybko rozprzestrzenia się wśród naukowców.

1956: 
Rozpoczynają się na szeroką skalę badania kliniczne na ludziach, w celu uzyskania zatwierdzenia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Pincus wybiera Puerto Rico jako lokalizację, ponieważ zapewnia ona dużą pulę ubogich, niewykształconych kobiet, które można łatwo monitorować. Miejscowy lekarz prowadzący badanie mówi Pincusowi, że pigułka powoduje „zbyt wiele reakcji ubocznych, aby były ogólnie akceptowalne”. Jednak Pincus i Rock odrzucają swoje odkrycia i nie badają, co powoduje skutki uboczne, ani nie badają przyczyny śmierci trzech kobiet, które umierają podczas prób.

1957: 
FDA zatwierdza stosowanie pigułki w leczeniu ciężkich zaburzeń miesiączkowania i wymaga, aby jej opakowanie zawierało ostrzeżenie, że zapobiegnie owulacji.

1960: 
Firma farmaceutyczna GD Searle uzyskała zgodę FDA na sprzedaż pigułki jako środka antykoncepcyjnego, pomimo początkowych obaw FDA dotyczących jej długoterminowego bezpieczeństwa. Staje się pierwszym zatwierdzonym przez FDA "lekiem" przeznaczonym dla zdrowych pacjentów do długotrwałego stosowania i do celów społecznych.

1961: 
Dr C. Lee Buxton, kierownik działu OB-GYN z Yale Medical School i Estelle Griswold, dyrektor wykonawczy Planned Parenthood, otwierają cztery kliniki Planned Parenthood w Connecticut, gdzie stosowanie kontroli urodzeń jest nielegalne. Są aresztowani, a sprawa Griswold v. Connecticut zaczyna przebiegać na drodze sądowej.

1962: 
Poważne skutki uboczne pigułki, takie jak skrzepy krwi i ataki serca, zaczynają być nagłaśniane. Searle otrzymuje raporty o 132 zakrzepicach krwi, z których 11 było śmiertelne, ale zaprzecza, że ​​są spowodowane przez pigułki.

1965: 
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozstrzyga sprawę Griswold przeciwko Connecticut , uchylając prawo zabraniające stosowania kontroli urodzin, dekryminalizując w ten sposób truciznę w postaci pigułki.

1967: 
Oddział w Pittsburghu Narodowego Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Kolorowych Ludzi zarzuca Planned Parenthood, że promuje kontrolę urodzeń w dzielnicach mniejszościowych w celu drastycznego zmniejszenia wskaźnika urodzeń czarnych. Termin „czarne ludobójstwo” przyjmuje się do słownika.

1968: 
Papież Paweł VI wydaje encyklikę Humanae Vitae (o życiu ludzkim), która powtarza konsekwentny zakaz stosowania antykoncepcji, sterylizacji i aborcji przez Kościół katolicki. Humanae Vitae ostrzega proroczo, że „sztuczna kontrola urodzin … może otworzyć drogę do niewierności małżeńskiej i ogólnego obniżenia standardów moralnych” oraz że „człowiek, który przyzwyczaja się do stosowania metod antykoncepcji, może zapomnieć o szacunku należnym kobiecie i … sprowadzić ją do bycia jedynie instrumentem dla zaspokojenia własnych pragnień, nie uważając już jej za partnera, którego powinien otaczać troską i uczuciem. „

1969: 
Publikacja The Doctor’s Case against the Pill , autorstwa feministki dziennikarki Barbary Seaman, skupia ogólnokrajową uwagę na niebezpiecznych skutkach ubocznych pigułki.

1970: 
Negatywny odbiór publikacji Seaman skutkuje przesłuchaniami senatu dotyczącymi bezpieczeństwa pigułek, a FDAwymaga, by recepty zawierały ulotki zawierające listę skutków ubocznych pigułki. Po przesłuchaniach udostępniono pigułki o niższych dawkach hormonów.

1972: 
Dzięki decyzji Eisenstadt v. Baird amerykański Sąd Najwyższy zezwala pojedynczym osobom na dostęp do produktów antykoncepcyjnych.

1988: 
FDA przekonuje firmy farmaceutyczne do usunięcia z rynku oryginalnych pigułek o wysokiej dawce.

2008:
Na pierwszych stronach gazet pojawiła się wiadomość, że Johnson i Johnson, firma farmaceutyczna, wydali co najmniej 68,7 miliona dolarów na załatwienie setek spraw sądowych „złożonych przez kobiety, które cierpiały na skrzepy krwi, ataki serca lub udary po zastosowaniu systemu kontroli urodzeń Ortho Evra. Firma Johnson i Johnson została zmuszona do wycofania swojego produktu. 19

Dzisiaj: 
Pigułka antykoncepcyjna i inne środki antykoncepcyjne mają niższą dawkę estrogenu, co zwiększa szansę na przełomową owulację, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chemicznych aborcji. Nawet przy niższej dawce, pigułka nadal ma inne niebezpieczne skutki uboczne, takie jak skrzepy krwi, rak piersi, udar, rak szyjki macicy, niepłodność, przyrost masy ciała i wiele innych.

Pigułka zabijała kobiety zanim została „zatwierdzona” w USA, ale i wciąż zabija dzisiaj.

Poprzednia strona: Ojcowie i matki "antykoncepcji" Następna strona: Odtrutka duchowa