Eugenika pod każdą strzechą

“Antykoncepcja” hormonalna, czyli środki chemiczne służące współczesnemu ludobójstwu, mają swe początki w niemieckich obozach zagłady z czasów II wojny światowej. Lecz jeszcze przed wojną w USA praktykowano rasizm wobec czarnoskórych, a na jego gruncie przeprowadzono eugeniczny eksperyment, który niestety powiódł się.

Obecnie funkcjonujące koncerny farmaceutyczne bazują na dorobku eugeniki minionego stulecia. Zabijanie dzieci poczętych to rezultat wymazania z ludzkiej świadomości dbałości o ludzką godność od chwili poczęcia.

Zabijanie dzieci odbywa się dziś rutynowo pod (prawie…) każdą “strzechą”. Za podobnym przyzwoleniem społecznym działali naziści, rasiści oraz komuniści popełniający masowe zbrodnie.

Fundatorzy ludobójstwa eugenicznego

(Źródło: wikipedia)

prof. Ernst Rüdin – był zaangażowany w propagowanie idei eugeniki negatywnej w hitlerowskich Niemczech i w Akcję T4. Był jednym z nauczycieli dr Mengele. Autor niemieckich ustaw o przymusowej sterylizacji, genetyk – ten sam, którego artykuły promowała Margaret Sanger (niżej wymieniona) w eugenicznym periodyku “Birth Control Review”. (źródło: wikipedia).


Why Nazis Performed Horrifying Medical Experiments on Twins - HISTORY

(Źródło: Google / history.com)

dr Josef Mengele (ur. 16 marca 1911 – zm. 7 lutego 1979) był niemieckim oficerem SS i lekarzem w obozie koncentracyjnym Auschwitz podczas II wojny światowej.

Przeprowadzał śmiertelne eksperymenty na więźniach i był członkiem zespołu lekarzy, którzy wybierali ofiary do zabicia w komorach gazowych. Zesłańcy, którzy zostali uznani za zdolnych do pracy, byli przyjmowani do obozu, podczas gdy uznani za nieodpowiednich do pracy byli wysyłani do komór gazowych.
W ramach swoich obowiązków Mengele odbywał cotygodniowe wizyty w barakach szpitalnych i wskazywał na więźniów, którzy nie odzyskali sił po dwóch tygodniach w łóżku. Byli oni następnie wysyłani do komór gazowych.

Podmioty badawcze Mengele były lepiej karmione i trzymane niż inni więźniowie i tymczasowo oszczędzane przed egzekucją w komorach gazowych. Założył przedszkole dla dzieci, które były przedmiotem jego eksperymentów, a także dla dzieci w wieku przedszkolnym z obozu romskiego. Placówka zapewniała lepszą żywność i warunki życia niż inne obszary obozu i obejmowała plac zabaw dla dzieci. Odwiedzając swoich młodych poddanych, przedstawiał się jako „wujek Mengele” i oferował im słodycze, będąc jednocześnie osobiście odpowiedzialny za śmierć nieznanej liczby ofiar, które zabił przez śmiertelny zastrzyk, rozstrzelanie, pobicia i śmiertelne eksperymenty.

Po wojnie uciekł do Ameryki Południowej (Argentyny), gdzie m.in. otworzył klinikę aborcyjną, miał też udziały w firmie farmaceutycznej Fadro Farm.
(powyższa treść w oparciu o Wikipedia)

Relacja świadka:


Fritz ter Meer – Wikipedia, wolna encyklopedia

Fritz ter Meer, uznany w 1948 za winnego masowego mordu w Auschwitz, zwolniony w 1951 roku za “dobre sprawowanie”, został przewodniczącym Rady Dyrektorów Bayer, a w 1956 członkiem zarządu. “Więźniom nie wyrządzono szczególnej krzywdy, ponieważ mieli i tak zginąć” – jego obrona w trakcie procesu.

“Proszę przygotować dla nas 150 jak najzdrowszych kobiet” – zaznaczył jeden z kierowników Bayera w notatce potwierdzającej zakup.

Źródło: (polecam lekturę) https://ksiazki.wp.pl/oswiecim-byl-laboratorium-koncernow-farmaceutycznych-farbenbayer-placil-za-eksperymenty-na-wiezniach-6338019755423361a

Dodatkowe materiały, relacje dot. m.in. historii koncernu farmaceutycznego Bayer, lidera w produkcji tzw. antykoncepcji hormonalnej:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_involved_in_the_Holocaust

https://www.techpedia.pl/index.php?str=tp&no=26656

Bayer And The Nazi Death Camps

Farmacja w służbie złu

IG Farben and the History of the “Business With Disease”


Fritz Haber – laureat Nagrody Nobla, chemik zaangażowany w stosowanie i produkcję broni chemicznej.

Udział w I wojnie światowej:

Pod Ypres Haber osobiście nadzorował atak chemiczny. Notował spostrzeżenia objawów u konających żołnierzy. Generalicja niemiecka nie wykorzystała potencjału broni chemicznej, a naukowcy z Paryża i Londynu szybko rozszyfrowali skład chemiczny toksycznych substancji niemieckich. Zaangażowanie Habera w produkcję gazów bojowych doprowadziło do samobójstwa jego żonę Clarę Haber, która nie mogła znieść obciążenia psychicznego, związanego z przyczynianiem się jej męża do śmierci żołnierzy (zastrzeliła się z pistoletu służbowego Habera). Nazajutrz po pogrzebie żony Haber wyruszył na front wschodni ponownie testować gazy bojowe.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber

Twórca gazu Cyklon B, stosowanego w gazowych komorach śmierci np. Auschwitz

Opracowany przez Fritza Habera, Cyklon B służyć miał jako środek do dezynfekcji. Doskonale też sprawdzał się w formie substancji odwszawiającej ubrania.
Kiedy okazało się, że z czterokilogramowej, taniej jak barszcz, porcji Cyklonu B można stworzyć gaz zabijający nawet do tysiąca osób, środek ten trafił do niemieckich obozów śmierci i stosowany był do eksterminowania ludzi w komorach gazowych.
Źródło: https://rebelianci.org/szukaj/zwiazek/page/6

File:Zyklon B - The Nizkor Project (Auschwitz).JPG

Zyklon B – gaz, którym Niemcy dokonywali eksterminacji ludzi


Dr. Gerhard Schrader, wynalazca gazów SARIN oraz TABUN, został szefem departamentu pestycydów w Bayer tuż po II wojnie światowej. W laboratoriach IG FARBEN podczas II wś. prowadzono badania nad bojowymi gazami chemicznymi. Badania kontynuowali następcy także na amerykańskiej ziemi.

Na poligon doświadczalny w czasie wojny w Wietnamie amerykański koncern MONSANTO (od 2016 r. przejęty przez Bayer) produkował “czynnik orange” (ang. AGENT ORANGE). Była to broń, której celem była defoliacja terenów dżungli. Środek rozpylany w powietrzu miał na celu likwidację liści drzew, aby samoloty amerykańskie miały dobrą widoczność prowadząc rozpoznanie. Środek był także rakotwórczy i mutagenny. Ponad 4 miliony ludzi padło jego ofiarą (ludność amerykańska i wietnamska). Agent Orange wywarł trwały wpływ na dotknięte obszary, konsekwencje jego użycia są widoczne do dziś.

Operacja, podczas której używano tęczowych herbicydów nazywała się „Operation Ranch Hand” i trwała od 1961 do 1971 roku. W ciągu dziesięciu lat operacji zużyto ponad 75 milionów litrów herbicydów, spadły one nie tylko na Wietnam ale także na Laos i Kambodżę. W sumie opryskano prawie 20% zalesionych terenów Wietnamu. Jak się później okazało tereny zostały skażone TCDD, jedną z najbardziej toksycznych dioksyn. Dioksyny to jedne z najbardziej toksycznych substancji uzyskanych w sposób sztuczny. Dioksyn użyto także do otrucia byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki.

Niestety, za sprawą skażenia w wyniku oddziaływania TCDD, skutki oprysków nie skończyły się wraz z końcem operacji „Ranch Hand” ani nawet z końcem wojny, skutki negatywne mają cały czas miejsce. Według wyliczeń na bezpośrednie działanie środka było wystawionych prawie 5 milionów ludzi, ponad 400 tysięcy zginęło lub zostało trwale okaleczonych. Jednak „Agent Orange” wywołał straszliwe skutki nie tylko u tych, których oprysk dotknął w bezpośredni sposób, którzy spożywali żywność lub wodę ze skażonych terenów. Wywoływał on także zaburzenia genetyczne, przez co dzieci kobiet, które w jakikolwiek sposób były narażone na działanie dioksyny znajdującej się w „Agent Orange”, rodziły się ze zdeformowanymi kończynami, zdeformowanymi twarzami, zaburzeniami psychiki i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Jako że zmiany te klasyfikuje się jako schorzenia genetyczne, na podobne defekty cierpią także wnuki, które rodzą się właśnie teraz, a więc dzieci kobiet, które w czasie wojny były narażone na kontakt z toksyczną dioksyną.

Źródło (podaję, choć jest nieudolnym tłumaczeniem zagranicznego tekstu): https://rebelianci.org/szukaj/zwiazek/page/6

Jeszcze parę lat temu Monsanto zmagał się z wypłatą odszkodowań dla mieszkańców USA z terenów produkcji Agent Orange, skażonych dioksynami. – http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-gmo/item/31623-monsanto-rozpoczyna-program-pomocowy-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-ska%C5%BConych-obszar%C3%B3w


Matki i ojcowie pigułki anty-dziecięcej

Margaret Sanger (1879 – 1966) pierwsza aktywistka i lobbystka “antykoncepcji”, aktywnie wspierała prace nad pierwszą pigułką “kontroli urodzeń”. Była feministką nie ukrywającą swego rasizmu i gloryfikowania eugeniki. W swoich wypowiedziach stwierdzała, że celem kontroli urodzeń (birth control) było „stworzenie rasy pełnej krwi”. Opowiadała się za przymusową sterylizacją chorych psychicznie i wygłaszała przemówienia do każdego, kto chciałby słuchać, w tym na wiecu Ku Klux Klan w 1926.
Od 1939 podszywała się pod postulaty marginalizowanej społeczności czarnoskórych w USA, otwierając dedykowane im kliniki, zatrudniające czarnych lekarzy i pielęgniarki na potrzeby “kontroli urodzeń”.

Dziedzictwo Sanger, które jest kontynuowane przez organizację Planned Parenthood, obejmuje niszczący wpływ „kontroli urodzeń” na czarną społeczność. Planned Parenthood kontynuuje praktykę wymierzoną przeciw czarnej ludności. Ponad 30% wszystkich aborcji

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More jest wykonywanych na czarnych kobietach, a blisko 40% ciąż czarnych kończy się aborcją. Planned Parenthood z powodzeniem stworzyło publiczny wizerunek organizacji działającej na rzecz ubogich, ukrywając zbrodniczą działalność, wymierzoną w najsłabszych. To był plan Sanger od samego początku.

W eseju z 1921 roku “Wartość eugeniczna propagandy kontroli urodzeń” stwierdza: „najpilniejszym problemem dzisiaj jest ograniczenie i zniechęcenie do nadmiernej płodności osób upośledzonych umysłowo i fizycznie”. Stwierdza też jako tezę, że jako ucieleśnienie postulatów Birth Control przy ich wdrażaniu: “możliwe, że drastyczne i spartańskie metody powinny zostać narzucone społeczeństwu, jeśli nadal będzie ono sprzyjało zachętom do przypadkowej i chaotycznej hodowli, która wynikałaby z naszego głupio okrutnego sentymentalizmu.”
https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=238946.xml

Wpływ Sanger na inspirację działań na szczeblu państwa był bardzo negatywny i obejmował okrucieństwo przymusowej sterylizacji, która stała się powszechną praktyką. W Ameryce ponad 60 000 osób zostało wysterylizowanych wbrew ich woli. Większość przypadków miała miejsce w latach trzydziestych i czterdziestych, kiedy Sanger i ruchy antykoncepcyjne oraz kontroli populacji popychały państwa do uchwalania i egzekwowania obowiązkowych przepisów sterylizacyjnych. Wśród ofiar byli niewidomi, głusi, epileptycy, upośledzeni umysłowo, chorzy psychicznie i osoby z niskimi IQ zdiagnozowani jako „słabo myślący”.
“Najbardziej miłosierną rzeczą, jaką robi wielka rodzina wobec jednego z jej małych członków, jest zabicie go.”
– Woman and the New Race, ch. 6: “The Wickedness of Creating Large Families.” Sanger twierdzi, że ponieważ warunki w dużych rodzinach wiążą się z ubóstwem i chorobami, lepiej dla wszystkich zaangażowanych, jeśli życie dziecka zostanie “zgaszone”, zanim zacznie stwarzać trudności rodzinie.

“[Powinniśmy] zastosować surową i sztywną politykę sterylizacji i segregacji do tej grupy populacji, której potomstwo jest skażone lub której obciążenie polega na tym, że niepożądane cechy mogą być przekazywane potomstwu.”
-“Plan for Peace” from Birth Control Review (April 1932, pp. 107-108)

„Ameryka potrzebuje kodeksu dla dzieci”, “America Needs a Code for Babies,” 27 Mar 1934:
Artykuł 1. Celem Kodeksu Amerykańskiego Dziecka jest zapewnienie lepszej dystrybucji dzieci… i ochrona społeczeństwa przed propagacją i wzrostem niepełnosprawności.
Art. 4. Żadna kobieta nie ma prawa do urodzenia dziecka, a żaden mężczyzna nie ma prawa zostać ojcem bez zezwolenia
Artykuł 6. Żadne zezwolenie na rodzicielstwo nie jest ważne przez więcej niż jedno urodzenie.

“Dać grupom dysgenicznym [osobom ze „złymi genami”] w naszej populacji wybór segregacji lub [obowiązkowej] sterylizacji.”
– April 1932 Birth Control Review, pg. 108

“Kontrola urodzeń musi ostatecznie doprowadzić do czystszej rasy.
– Woman, Morality, and Birth Control. New York: New York Publishing Company, 1922. Page 12.

“[Najbardziej przenikliwi myśliciele] dochodzą do wniosku, że czynnik jakościowy, w przeciwieństwie do czynnika ilościowego, ma pierwszorzędne znaczenie w kontaktach z wielkimi masami ludzkości.”
– Pivot of Civilization , 1922 . Tutaj Margaret Sanger mówi o swojej eugenicznej filozofii – że tylko rodzajom „jakościowych” ludzi, których ona i jej rówieśnicy uważają za godnych życia, należy zezwolić na życie.

“Tacy rodzice zapełniają żałosne szeregi bezrobotnych. Niedorozwój umysłowy utrwala się w szeregach tych, którzy są obojętni na swe rasowe obowiązki. I to jest w dużej mierze ten rodzaj ludzkości, punkt wyjścia, aby zaludnić nasz świat dla przyszłych pokoleń. W tej orgii mnożenia i uzupełniania ziemi ten typ pari passu mnożący i utrwalający najgorsze zło, które musimy, jeśli cywilizacja ma przetrwać, wykorzenić od podstaw.”
– The Need for Birth Control in America (quoted by Angela Franks.)

“Kobiety klasy robotniczej, zwłaszcza pracownicy najemni, nie powinni mieć więcej niż dwoje dzieci. Przeciętny człowiek pracujący nie może już więcej wspierać, a przeciętna pracująca kobieta nie może zadbać o więcej w przyzwoity sposób.”
– “Family Limitation,” eighth edition revised, 1918

W późniejszych latach Sanger nadal wierzyła, że są ludzie „ którzy nigdy nie powinni się urodzić ”. W wywiadzie z Mike’em Wallace’em z 1957 r. Powiedziała:
„Myślę, że największym grzechem na świecie jest sprowadzanie na świat dzieci – które dziedziczą chorobę od swoich rodziców, którzy nie mają szans na świecie, aby być użytecznymi ludźmi. Przestępcy, więźniowie, wszelkiego rodzaju rzeczy, które zostały stwierdzone po urodzeniu. To dla mnie największy grzech – jaki ludzie mogą popełnić ”.

Źródła:
http://web.archive.org/web/20160310231311/https://liveaction.org/research/margaret-sanger-quotes-history-and-biography

https://www.lifenews.com/2013/03/11/10-eye-opening-quotes-from-planned-parenthood-founder-margaret-sanger/

https://www.pch24.pl/opetana-przez-kontrole-urodzin–poznaj-21-cytatow-z-margaret-sanger,56666,i.htmlz tego nie czerpałem, jednak per analogiam zawiera treści identyczne, pochodzące z tłumaczenia (lecz nie idealnego) powyższych linków


Carl Djerassi (1923 – 2015) (potrójnie żonaty przez rozwody) austriacki Żyd z pochodzenia, uciekinier do USA – na początku 1950 roku udało mu się wraz z Luisem E. Miramontesem syntetyzować hormon płciowy noretysteron (octan noretysteronu), progestagen. Za swoje osiągnięcia otrzymał Narodowy Medal Nauki. Wraz z Gregorym Pincusem i Johnem Rockiem czwórka mężczyzn opracowała pierwszą pigułkę antydziecięcą w 1951 roku.

W 1951 roku, jako zastępca dyrektora ds. Badań chemicznych w Syntex SA w Meksyku, Djerassi prowadził prace nad syntetyczną wersją progesteronu, hormonu związanego z ciążą i miesiączką. Używając diosgeniny, substancji chemicznej zawartej w meksykańskich roślinach – ignamach – zespół stworzył antykoncepcyjny steryd do podawania doustnego. Środek o nazwie noretysteron (octan noretysteronu), został z powodzeniem zsyntetyzowany 15 października 1951 r. i opatentowany przez Djerassiego wraz z kolegami z Syntexu, George’em Rosenkranzem, głównym chemikiem, który miał zostać przewodniczącym, oraz Luisem Miramontesem, doktorantem w ich laboratorium.
Enovid (Conovid w Wielkiej Brytanii) był pigułką “antykoncepcyjną” zatwierdzoną po raz pierwszy przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w 1960 r., opracowaną nie przez Djerassi, ale przez Franka Coltona z GD Searle. Wersja Djerassi została wkrótce zatwierdzona i stała się standardem branżowym. Syntex wprowadził następnie własną pigułkę Norinyl.
W Wielkiej Brytanii, w październiku 1961 r., Zgodnie z zaleceniem Rady ds. Kontroli Płodności, która została wtedy ustanowiona, Stowarzyszenie Planned Parenthood dodało Conovid do zatwierdzonej listy środków “antykoncepcyjnych”. 4 grudnia 1961 r. Enoch Powell, ówczesny minister zdrowia, ogłosił, że Conovid może zostać przepisany przez NHS po subsydiowanej cenie dwóch szylingów miesięcznie.

Ci “wytłuszczeni” powyżej ludzie byli podobnie zepsuci moralnie jak nazistowscy “lekarze” i zbrodniarze wojenni. Nie interesowały ich żadne konsekwencje, lecz przenieśli wprost efekt osiągnięty na laboratoryjnych szczurach do pigułki stosowanej przez ludzi, na masową skalę fundując podwaliny do ludobójstwa eugenicznego, które trwa i przybiera na skali po dziś dzień.

Chronologia wdrażania pigułki

Jurysdykcja Stanów Zjednoczonych

1873:
Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala Ustawę Comstock, która zakazuje dystrybucji nieprzyzwoitych materiałów za pośrednictwem poczty amerykańskiej lub przez linie państwowe. W szczególności identyfikuje środki antykoncepcyjne jako nieprzyzwoite.

Podwaliny eugeniki i walki z moralnością chrześcijańską

1912:
Radykalna feministka Margaret Sanger kreuje ideę antykoncepcji w formie „magicznej pigułki”. Sanger założyła później American Birth Control League, która ostatecznie stała się Federacją Planned Parenthood.

1930:
15 sierpnia Konferencja Lambeth (okresowe spotkanie biskupów anglikańskich) zatwierdza stosowanie środków antykoncepcyjnych. Było to radykalne odejście od stałej chrześcijańskiej tradycji traktowania antykoncepcji jako niemoralnej. Po roku 1930 inne denominacje protestanckie zaczynają pozwalać na antykoncepcję. 31 grudnia papież Pius XI wydaje encyklikę Casti Connubii („Czyste małżeństwo”), która między innymi potwierdza nieustanne nauczanie Kościoła katolickiego przeciw antykoncepcji i aborcji

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More.

Powojenne eksperymenty na ludziach ośmielone nazistowskim dziedzictwem

1951:
Sanger uzyskuje grant od Planned Parenthood dla dr Gregory Pincusa, biologa, który zajmuje się badaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych, ale wkrótce finansowanie się zakończy. Wcześniej Pincus zaszokował opinię publiczną poprzez zapłodnienie in vitro królików.

1953:
Sanger przekonuje Katharine McCormick, radykalną feministkę i bogatą filantrop, by sfinansowała projekt badań nad tabletkami, a Pincus kontynuuje swoje badania.

1954:
Pincus i dr John Rock, katolicki geniusz, który łamie nauki Kościoła, stając w obronie antykoncepcji, rozpoczynają testy pigułki na ludziach. Aby ominąć prawo stanu Massachusetts zakazujące kontroli narodzin wykazują, że badanie dotyczy niepłodności. Pięćdziesiąt kobiet z niepłodnością zgłasza się ochotniczo do udziału w badaniu, ale pigułkę podaje się również 12 kobietom i 16 mężczyznom ze szpitala psychiatrycznego bez zgody psychiatry.

1955:
Udowodniono, że pigułka zapobiega owulacji u wszystkich 50 kobiet. Pincus przedstawia wyniki na piątej dorocznej międzynarodowej konferencji Planned Parenthood League w Tokio w Japonii i Rock robi to samo na konferencji Laurentian dotyczącej endokrynologii w Kanadzie. Wiadomość, że pigułka antykoncepcyjna została opracowana, szybko rozprzestrzenia się wśród naukowców.

1956:
Rozpoczynają się na szeroką skalę badania kliniczne na ludziach, w celu uzyskania zatwierdzenia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Pincus wybiera Puerto Rico jako lokalizację, ponieważ zapewnia ona dużą pulę ubogich, niewykształconych kobiet, które można łatwo monitorować. Miejscowy lekarz prowadzący badanie mówi Pincusowi, że pigułka powoduje „zbyt wiele reakcji ubocznych, aby były ogólnie akceptowalne”. Jednak Pincus i Rock odrzucają swoje odkrycia i nie badają, co powoduje skutki uboczne, ani nie badają przyczyny śmierci trzech kobiet, które umierają podczas prób.

Legalizacja i dystrybucja preparatu testowanego na ludziach jak na królikach doświadczalnych

1957:
FDA zatwierdza stosowanie pigułki w leczeniu ciężkich zaburzeń miesiączkowania i wymaga, aby jej opakowanie zawierało ostrzeżenie, że zapobiegnie owulacji.

1960:
Firma farmaceutyczna GD Searle uzyskała zgodę FDA na sprzedaż pigułki jako środka antykoncepcyjnego, pomimo początkowych obaw FDA dotyczących jej długoterminowego bezpieczeństwa. Staje się pierwszym zatwierdzonym przez FDA “lekiem” przeznaczonym dla zdrowych pacjentów do długotrwałego stosowania i do celów społecznych, a nie medycznych.

1961:
Dr C. Lee Buxton, kierownik działu OB-GYN z Yale Medical School oraz Estelle Griswold, dyrektor wykonawczy Planned Parenthood, otwierają cztery kliniki Planned Parenthood w Connecticut, gdzie stosowanie kontroli urodzeń jest nielegalne. Są aresztowani, a sprawa Griswold v. Connecticut zaczyna przebiegać na drodze sądowej.

1962:
Poważne skutki uboczne pigułki, takie jak zakrzepica krwi i ataki serca, zaczynają być nagłaśniane. Searle otrzymuje raporty o 132 zakrzepicach krwi, z których 11 było śmiertelnych, ale zaprzecza, że były spowodowane przez pigułki.

1965:
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozstrzyga sprawę Griswold przeciwko Connecticut , uchylając prawo zabraniające stosowania kontroli urodzin, dekryminalizując w ten sposób stosowanie trucizny w postaci pigułki.

1967:
Oddział w Pittsburghu Narodowego Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Kolorowych Ludzi zarzuca Planned Parenthood, że promuje kontrolę urodzeń w dzielnicach mniejszości w celu drastycznego zmniejszenia wskaźnika urodzeń czarnoskórych. Termin „czarne ludobójstwo” przyjmuje się do słownika.

Reakcja Kościoła i odważnych naukowców

1968:
Papież Paweł VI wydaje encyklikę Humanae Vitae (o życiu ludzkim), która powtarza konsekwentny zakaz stosowania antykoncepcji, sterylizacji i aborcji

(definicja) „Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963,... More przez Kościół katolicki. Humanae Vitae ostrzega proroczo, że „sztuczna kontrola urodzin” może otworzyć drogę do niewierności małżeńskiej i ogólnego obniżenia standardów moralnych”. Oraz że „człowiek, który przyzwyczaja się do stosowania metod antykoncepcji, może zapomnieć o szacunku należnym kobiecie i (…) sprowadzić ją do bycia jedynie instrumentem dla zaspokojenia własnych pragnień, nie uważając już jej za partnera, którego powinien otaczać troską i uczuciem. ”

1969:
Publikacja The Doctor’s Case against the Pill , autorstwa feministycznej dziennikarki Barbary Seaman, skupia ogólnokrajową uwagę na niebezpiecznych skutkach ubocznych pigułki.

1970:
Negatywny odbiór publikacji Seaman skutkuje przesłuchaniami senatu dotyczącymi bezpieczeństwa pigułek, a FDA wymaga, by recepty zawierały ulotki z listą skutków ubocznych pigułki. Po przesłuchaniach wdrożono pigułki o niższych dawkach hormonów.

Przekucie zdrowego rozsądku na zyski big pharmy

1972:
Dzięki decyzji Eisenstadt v. Baird amerykański Sąd Najwyższy zezwala pojedynczym osobom na dostęp do produktów antykoncepcyjnych.

1988:
FDA przekonuje firmy farmaceutyczne do usunięcia z rynku pierwotnych pigułek o wysokiej dawce hormonów.

2008:
Na pierwszych stronach gazet pojawiła się wiadomość, że Johnson & Johnson, firma farmaceutyczna, wydała co najmniej 68,7 miliona dolarów na załatwienie setek spraw sądowych „złożonych przez kobiety, które cierpiały na zakrzepy krwi, ataki serca lub udary po zastosowaniu systemu kontroli urodzeń Ortho Evra. Firma Johnson & Johnson została zmuszona do wycofania swojego produktu.

Dzisiaj:
Pigułka antykoncepcyjna i inne środki antykoncepcyjne mają niższą dawkę estrogenu, co zwiększa szansę na tzw. przełomową owulację, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chemicznych aborcji. Nawet przy niższej dawce, pigułka nadal ma inne niebezpieczne skutki uboczne, takie jak wywoływanie zakrzepicy, raka piersi, udaru, raka szyjki macicy, niepłodności, przyrostu masy ciała i wiele innych.