Embrion jak fraktal

fraktal jako embrion

Ślad pozostawiony przez inteligentną istotę to np. wzór matematyczny. Opisuje on zbiór informacji o lokalizacji punktów na płaszczyźnie. Graficzna reprezentacja zbioru Mandelbrot-a to fraktal.

Od kiedy i do kiedy fraktal jest fraktalem?

Fraktal to rekurencyjny wzór, ciąg matematyczny:

Kolejne jego wyrazy obrazują koordynaty na wykresie. Położenie punktów na osi określane jest zgodnie z poniższą grafiką.

fraktal jako embrion

Zwiększenie skali dokonywane jest zmniejszeniem wartości parametru c. Wtedy możemy ujrzeć wariacje, potęgowane w każdym z zakamarków wykresu.

fraktal jako embrion

Dla kolejnego n następuje zastosowanie tego samego wzoru do innego obszaru. Na grafice taki rozwój widać jako “pączkowanie” i tworzenie “ramion”.
fraktal jako embrionfraktal jako embrion

 

Żywa komórka

fraktal jako embrion

Życie złożone jest z autonomicznych cegiełek zwanych komórkami. Są to niezależne, choć współistniejące, mechanizmy molekularne. Ich funkcje opierają się na właściwościach i wzajemnej współzależności cząsteczek (białek, itp.). Wszystko tu działa z niezwykłą harmonią i precyzją.

Nauka za początek życia biologicznego człowieka przyjmuje moment poczęcia. Wtedy to z połączenia komórek rozrodczych dwojga osób powstaje nowe życie ludzkie. Niestety, w opozycji do faktów naukowych stoi stwierdzenie, że embrion

(definicja) etap rozwoju poczętego życia, poprzedzony etapem zygoty. Embrion ludzki posiada w decydującym etapie zdolność do zagnieżdżenia się w ścianie macicy oraz do produkcji hormonu zatrzymującego cykl menstruacyjny kobiety. More to nie człowiek. Kwestionuje się więc przyrodzone prawo do rozwoju życia. Zaprzecza się nie tylko wszystkim prawom Bożym, ale i prawu naturalnemu, które powinno prowadzić do poznania Boga w stworzeniu.

Więcej:

https://www.facebook.com/dowodynaukowe

Powyższe grafiki mają swe źródło w:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set

https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(biology)

fraktal jako embrion

Embrion jak fraktal, powtarzający się schemat

Zmiana położenia jednego z punktów powtarzającego się schematu, której rezultatem jest symulacja “rozwoju embrionalnego”:

fraktal jako embrion

1 Etap – przypomina zapłodnioną komórkę, pre-embrion
– to już niezależny byt. Jego samoistna przemiana w czasie ujawnia graficzną reprezentację wzoru (dla komórki jest nim kod DNA).
fraktal jako embrion
 
2 Etap – pierwsze podziały w “komórce”
– za chwilę wyłoni się najpierwotniejsza struktura pre-embrionalna
fraktal jako embrion
 
3 Etap – rozwój według wzoru
fraktal jako embrion
 
4 Etap – dalszy rozwój
fraktal jako embrion
 
5 Etap – coraz większa złożoność i specjalizacja
fraktal jako embrion
 
6 Etap – Zaawansowana faza “embrionalna”
fraktal jako embrion

Obrazy wykonane przy użyciu aplikacji mobilnej Fractaline.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SiriusDigital.Fractaline&hl=pl

Zaznacz naszą obecność w mediach społecznościowych, zostaw swój ślad