Poronne działanie środków hormonalnych

Hormony zabijają

Pigułki kontroli urodzeń (BCP

Birth control pill – dosłownie, pigułka kontroli urodzeń. Jest to używana w USA i na świecie nazwa tzw. środków antykoncepcyjnych, najczęściej kojarzona z wielo- i jednofazowymi pigułkami hormonalnymi, których celem jest zapobieganie przeżyciu poczętego dziecka, a w śladowy sposób zapobieganie... More), czy “antykoncepcja” hormonalna, zgodnie z ukrywanym w mediach, a powszechnym stanem wiedzy medycznej, nie blokują w 100 % owulacji, natomiast w 100% uniemożliwiają implantację poczętego dziecka w endometrium.

(aktualnie strona jest w opracowaniu, pojawi się więcej przypisów do naukowych publikatorów).

Schemat działania posortowany według skuteczności danego mechanizmu:

1. Przeciwdziałanie zagnieżdżeniu się poczętego dziecka

 • zmiana grubości endometrium (cienkość) – prowadzi do pogorszenia zdolności implantacji embrionu ludzkiego) – działanie wczesnoporonne  (1), (2), (3)
 • zmiany receptywności endometrium – pogorszenie zdolności do implantacji działanie wczesnoporonne

2. Czynnik jajowodowy

 • obniżenie kurczliwości i prędkości transportu – działanie wczesnoporonne gdy dochodzi do zapłodnienia, uniemożliwia dziecku dotarcie do ściany macicy i zagnieżdżenie w niej

3. Śluz szyjkowy

 • hormon odpowiedzialny za zmianę wyściółki organu rodnego pogarsza transport i warunki implantacji dziecka w embrionalnej fazie rozwoju

4. Hamowanie owulacji

 • działanie ponad hormonami gonadotropowymi – z przysadki –  nie powstrzymuje owulacji w 100, czy nawet 50 % skuteczności, przez co uprzednio przygotowane niegościnne środowisko oznacza śmierć poczętego życia ludzkiego (4)

Przypisy:

 1. Oral contraceptives maintain a very thin endometrium before operative hysteroscopy
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028205034102
 2. Changes in measured endometrial thickness predict in vitro fertilization success
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028206045468
 3. The entire range of trigger-day endometrial thickness values in fresh in vitro fertilization cycles is in direct independent correlation with the live birth rate
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472648320301875
 4. Effects of a single Silastic® contraceptive implant containing nomegestrol acetate (Uniplant) on endometrial morphology and ovarian function for 1 year https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010782406003155

  Results. Twenty percent of cycles were ovulatory, and 80% were anovulatory. The development of persistent nonluteinized follicle occurred in 40% of all cycles studied, inadequate luteal phase occurred in 20% of cycles and no follicular development occurred in 40%. Endometrial thickness remained below 8 mm in all cycles studied. Alterations in endometrial vascularization were observed in all treated cycles.

MIAŻDŻĄCY WPŁYW NA ZDROWIE KOBIET

Ten wpływ szerzej opisuję na stronie  https://atakuje.pl/prawdziwe-skutki-uboczne-antykoncepcji-hormonalnej/

Kompromis uśmiercający poczęte dzieci

W ramach postępujących osiągnięć medycyny i przekraczania norm etyki lekarskiej, nastąpiła swoista konwersja w stronę ideologii aborcyjnej od antykoncepcyjnej. Wyznawcy antykoncepcji, a przeciwnicy aborcji

„Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963, 27).... More dalej jednak będą ograniczać jawną i nieludzką praktykę zabijania poczętych dzieci w matczynej ciąży. Stąd na gruncie zła został opracowany środek, którego działaniu nadano pozytywną formę “nieszkodliwego” oszukiwania organizmu przez wprowadzenie sztucznego czynnika hormonalnego, symulującego hormon wydzielany przez rozwijający się płód dziecka. Okazało się jednak, że nauka zawiodła i to podejście jest nieskuteczne na dłuższą metę,  a olbrzymie problemy zdrowotne w wyniku zażywania hormonów  spotkały się z falą narastającej krytyki. Wobec tego w laboratoriach spadkobierców Hitlera opracowano środki o wielofazowym oddziaływaniu, skierowanym już nie na zablokowanie owulacji, lecz w stronę wzmocnienia już istniejących w pierwszej generacji pigułek skutków w postaci pozbawienia sprzyjających warunków do rozwoju embrionu i upośledzenie fizjologii narządów rodnych.

Działanie wczesnoporonne jako bezpośredni, a nie uboczny skutek jest wyrokiem śmierci wobec poczętych dzieci. To założenie jest umacniane przez poprawianie “skuteczności metody” i ukrywanie zbrodni aborcji

„Wszystkie środki, które pogarszają żywotność zygoty w dowolnym momencie pomiędzy momentem zapłodnienia, a zakończeniem porodu, stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu procedury wywołujące aborcję”. (źródło: Public Health Service Leaflet no. 1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963, 27).... More.